เมนูของเรา

การนำเสนอประเด็นขัดแย้งสุนนีย์ - ชีอะฮฺในเว็บนี้ ผู้ชมมองอย่างไร?
สิ้นสุดการลงคะแนนไปแล้วเมื่อ 31/12/2009 13:57
ใช้ภาษาไม่รุนแรง 18 % 18 % (2)
อยู่ในระดับที่รับได้ 81 % 81 % (9)
ใช้ภาษารุนแรง 0 % (0)
ใช้ภาษารุนแรงมาก 0 % (0)
ลงคะแนนทั้งหมด(ครั้ง): 11
ผู้ลงคะแนนทั้งหมด(คน): 11

ค้นหา