เมนูของเรา

รายการแบบสำรวจ

ชื่อของแบบสำรวจ ผู้ลงคะแนน ครั้ง หมดอายุ  
การนำเสนอประเด็นขัดแย้งสุนนีย์ - ชีอะฮฺในเว็บนี้ ผู้ชมมองอย่างไร? 11 11 หมดอายุไปแล้ว ผลคะแนน
ในช่วงเวลานี้ท่านสนใจประเด็นขัดแย้งใดมากที่สุด 27 27 หมดอายุไปแล้ว ผลคะแนน
ท่านมีทัศนคติอย่างไรต่อความขัดแย้งสุนนีย์-ชีอะฮฺ? 92 92 หมดอายุไปแล้ว ผลคะแนน

ค้นหา