เมนูของเรา

ข่าวสารบทความนี้จะนำเสนอทัศนะของเว็บเราเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งสุนนีย์-ชีอะฮฺ

ถ้อยแถลงของเรา : ระหว่างเคาะลีฟะฮฺกับอิมามะฮฺ ตอนที่ 1

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 27/5/2007 20:39:18 (2162 ครั้งที่อ่าน)
ถ้อยแถลงของเรา

แปลและเรียบเรียงโดย อามีอามีนะฮฺ บินติ อิบรอฮีม

หนึ่งในความแตกต่างขั้นมูลฐานระหว่างสุนนีย์และชีอะฮฺนั้นได้แก่แนวคิดเรื่องเคาะลีฟะฮฺและอิมามะฮฺ สุนนีย์มีความเชื่อในความถูกต้องชอบธรรมของบรรดาเคาะลีฟะฮฺที่ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งท่านเหล่านั้นได้ขึ้นเป็นผู้นำอุมมะฮฺภายหลังมรณกรรมของท่านศาสดา ศ็อลฯ ฝ่ายชีอะฮฺเชื่อว่ามีอิมามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอัลลอฮฺ สุบหฯ และถือว่าเคาะลีฟะฮฺแย่งชิงสิทธิของอิมามไป

อ่านต่อ... | 20400 ไบต์

ถ้อยแถลงของเรา : ไม่มีประโยชน์ที่จะขึ้นเวทีอภิปรายกับนักเผยแพร่ชีอะฮฺ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 23:09:54 (3058 ครั้งที่อ่าน)
ถ้อยแถลงของเรา

ความจริงการอภิปราย หรือการโต้เวทีบทเวทีต่อหน้าสาธารณชนโดยทั่วๆไปนั้น หากมีความมุ่งหมายและดำเนินการเพื่อให้เกิดความงอกงามทางวิชาการอย่างแท้จริงแล้ว เป็นสิ่งที่ดีและน่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

หากแต่การอภิปรายนั้นเป็นไปเพื่อการเอาชนะคะคานกันด้วยสำนวนโวหาร หรือเกิดจากการยั่วยุ ท้าทายเพื่อผลแห่งการแพ้ชนะทางจิตวิทยาแต่เพียงอย่างเดียว การอภิปรายนั้นเป็นสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ... | 8159 ไบต์

ถ้อยแถลงของเรา : ถึงเวลาที่นักวิชาการและนักกิจกรรมจะแสดงตัวให้ชัดเจนได้แล้ว !

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 23:06:23 (2083 ครั้งที่อ่าน)
ถ้อยแถลงของเรา

พี่น้องชาวอะหฺลุซซุนนะฮฺทั้งหลาย!

นานมาแล้วที่สังคมอะหฺลุซซุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺ ของเราต้องตกอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของความหวาดระแวง และไม่ไว้วางใจต่อกัน เพราะมีการล่ำลือกันว่าคนนั้นคนนี้ละทิ้งแนวทางอะหฺลุซซุนนะฮฺไปแล้ว นักวิชาการท่านนั้น นักกิจกรรมท่านนี้ได้เปลี่ยนอะกีดะฮฺไปเป็นชีอะฮฺอิมามียะฮฺแล้ว หรือมีการล่ำลือกันว่าบางท่านทำตัวเป็นแนวร่วมของฝ่ายชีอะฮฺอิมามียะฮฺ ทำให้พวกเราต้องระแวงและไม่ไว้วางใจกันเอง

อ่านต่อ... | 3043 ไบต์

ถ้อยแถลงของเรา : ใครจะพินาศเพราะปฏิบัติผิดต่อท่านอะลี รอฎิฯ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 23:02:00 (2881 ครั้งที่อ่าน)
ถ้อยแถลงของเรา

ท่านอะลี รอฎิฯ กล่าวว่า "มีบุคคลสองประเภทจะพินาศเนื่องมาจากตัวฉัน หนึ่งคือผู้ที่รักฉันจนมากเกินไป และความรักได้ชักนำเขาออกห่างความจริงความถูกต้อง และสองคือผู้ที่เกลียดชังฉันเป็นอย่างยิ่ง และความเกลียดชังได้ชักนำเขาให้ออกห่างความจริงความถูกต้อง บุคคลที่ดีที่สุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันได้แก่คนที่เดินอยู่ในสายกลาง ดังนั้นจงอยู่กับเขา และจงอยู่กับ( พี่น้องมุสลิม )ส่วนใหญ่ เพราะพระหัตถ์ของอัลลอฮ สุบหฯ ( หรือการปกป้องคุ้มครอง )สถิตย์กับการรักษาความเป็นเอกภาพ" ( จากหนังสือนะหฺญุลบะลาเฆาะฮฺ คุฏบะฮฺที่ 126 ของท่านอะลี รอฎิฯ )

อ่านต่อ... | 1556 ไบต์

ถ้อยแถลงของเรา : ผู้รู้สุนนีย์ตื่นจากการหลับฝันได้แล้ว

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 22:56:06 (2417 ครั้งที่อ่าน)
ถ้อยแถลงของเรา

เห็นจะต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่า ในศึกแย่งชิงประชาชนนั้น สังคมสุนนีย์ของเราพ่ายแพ้ขบวนการเผยแพร่ของชีอะฮฺอยู่ขุมใหญ่ คือนับตั้งแต่การปฏิวัติโดยท่านอายาตุลลอฮฺ โคมัยนีย์เป็นต้นมา มีอดีตนักกิจกรรมสังคมชาวสุนนีย์หลายคน และคนจากขบวนการนักศึกษามุสลิมก้าวเข้าไปเป็นแนวร่วมทางการเมืองของอิหร่านในระยะแรกๆ และถลำตัวลึกจนเข้ารีตเป็นชีอะฮฺไปในที่สุด

อ่านต่อ... | 6798 ไบต์

ถ้อยแถลงของเรา : ผู้รู้แนวสุนนะฮฺทำอะไรสักอย่างได้แล้ว

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 22:45:43 (2541 ครั้งที่อ่าน)
ถ้อยแถลงของเรา

แต่เดิมชาวชีอะฮฺอยู่ในสังคมมุสลิมไทยอย่างเงียบๆ แต่ภายหลังการปฏิวัติอิสลามในอิหร่าน ขบวนการเผยแพร่ของพวกเขาจึงเริ่มเคลื่อนไหวอย่างจริงจัง แรกๆ เป็นการเรียกร้องการสนับสนุนทางการเมืองให้กับแนวคิดการปฏิวัติอิสลาม โดยประสานความร่วมมือกับอดีตนักกิจกรรมทางสังคม " บางคน " ที่เคยสังกัดอยู่ใน ย.ม.ท., ส.น.ท., หนังสือพิมพ์ทางนำ, สถาบันวิจัยและศึกษาอิสลาม( ที่ตั้งอยู่ ณ สมาคมอันยุมันอิสลาม บางรัก )และสภาองค์กรมุสลิม ภายหลังมีนักกิจกรรมบางคนศึกษาอะกีดะฮฺของชีอะฮฺสิบสองอิมามอย่างจริงจัง และนักกิจกรรมระดับนำบางคน( ไม่ใช่ทั้งหมด )ได้เข้ารีตเป็นชีอะฮฺ

อ่านต่อ... | 13273 ไบต์

ถ้อยแถลงของเรา : สำหรับบุคคลที่ไม่เห็นด้วย

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 20/5/2007 21:56:13 (2121 ครั้งที่อ่าน)
ถ้อยแถลงของเรา

สำหรับบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการต่อต้านแนวคิดและการโฆษณาชวนเชื่อของชาวชีอะฮฺ โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ :

ท่านอิบนฺ ตัยมียะฮฺได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือ " มัญจ์มูอะฮฺ อัรฺ-เราะซาอิล วะ มะซาอิล เล่ม 4 หน้า 110 ของท่านว่า เมื่อคนบางคนมาปรารภกับอิมามอะหฺมัด อิบนฺ ฮันบัลว่า พวกเขารู้สึกไม่สบายใจกับการวิพากษ์วิจารณ์ผู้คน ท่านตอบว่า " ถ้าฉันปิดปากเงียบเสีย แล้วมวลชนที่ไม่รู้ความจะแยกแยะความจริงจากความเท็จได้อย่างไร ? "

อ่านต่อ... | 2229 ไบต์

ถ้อยแถลงของเรา : ข่าวสารจากเว็บอะหฺลุซซุนนะฮฺที่ขอแนะนำ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 20/5/2007 21:40:00 (5785 ครั้งที่อ่าน)
ถ้อยแถลงของเรา

บทความจากเว็บเชคริฎอ อะหฺมัด สมะดี

 แนวทางของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺและสะละฟุศศอและฮฺ
 ทำไมเราจึงต้องศึกษาประวัติศาสตร์อิสลาม
 อย่าลืมว่าชีอะฮฺเป็นใคร ?
 ฮิซบุลลอฮฺแห่งเลบานอน : เครื่องมือของชีอะฮฺแห่งประเทศอิหร่านในการหลอกชาวมุสลิม

บทความจากเว็บอาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้
 ข้อแตกต่างด้านโครงสร้างศาสนาระหว่างซุนนะห์และชีอะฮ์
 อัลกุรอานและฮะดีษตามความเชื่อของชีอะฮ์
 ครอบครัวและวงศ์วานของท่านนบี
 ภรรยาของท่านนบีคืออะฮ์ลุ้ลบัยต์
 ฮะดีษซะก่อลัยน์....สิ่งหนักทั้งสอง
 ใครคืออะฮ์ลุ้ลบัยต์ ที่ระบุในซูเราะห์อัลอะห์ซาบ อายะห์ที่ 33
 ฮะดีษกิซาอ์ กับซูเราะห์อัลอะห์ซาบ อายะห์ที่ 33
 ท่านอาลีและครอบครัวจากซูเราะห์อัซซุอะรออ์ อายะห์ที่ 23
 "อิมามะห์"....การศรัทธาต่ออิหม่าม
 คำสั่งแต่งตั้งอิหม่าม
 หลักฐานตั้งอิหม่าม จากซูเราะห์อัลมาอิดะห์ อายะห์ 55
 อายะห์อัตตับลีฆ ซูเราะห์อัลมาอิดะห์ อายะห์ที่ 67
 มุบาฮะละห์
 ฮะดีษมันซีละห์.....ท่านนบีกับท่านอาลีเปรียบดังมูซากับฮารูณ
 ละครฉากนี้ที่ ฆ่อดีรคุม
 คำตอบจากท่านอาลี
 อาลีช่วยด้วย !!
 อาลีช่วยด้วย !!
 อาลีหรือเยซู
 นครแห่งความรู้
 ฮุเซนมาจากฉันและฉันก็มาจากฮุเซน
 ศอฮาบะห์ในมุมมองของชีอะห์
 อัศฮาบีย์ ประชาชาติของฉัน
 ชีอะห์ใส่ร้ายศอฮาบะห์ว่าเป็นมุนาฟิก
 พฤหัสบดีวิปโยค
 จุดยืนของท่านอาลีที่มีต่อท่านอบูบักร์และท่านอุมัร
 เมื่อท่านอาลีประณามและสาปแช่งชีอะฮ์

เทปคำบรรยายจากเว็บอาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้
 ระหว่างซุนนะห์กับอะห์ลุลบัยต์......เหมือนหรือต่างกัน
 ชีอะห์ตัดทอนฮะดีษ นำเสนอเพียงบางส่วนเพื่อตบตาชาวโลก
 ท่านนบีมอบธงให้อาลีในวันคอยบัร
 ท่านอาลีมีสถานะเช่นเดียวกับนบีฮารูณจริงหรือ
 เหตุเกิดที่ฆ่อดีรคุม
 ฮะดีษในมุมของชีอะห์
 ชีอะห์ตั้งอิหม่ามด้วยอัลกุรอานปลอมชื่อซูเราะห์อัลวิลายะห์
 ชีอะห์อ้างมั่วเรื่องหลักฐานตั้งอิหม่าม จากซูเราะห์อัลมาอิดะห์ อายะห์ที่ 55
 ชีอะห์บิดเบือนความหมายอัลกุรอานซูเราะห์อัลมาอิดะห์ อายะห์ที่ 67
 ชีอะห์เชื่อว่าอิหม่ามคือบุคคลวิเศษ
 ข้อต่างระหว่างอะกีดะห์ของชาวซุนนะห์กับอะกีดะห์ของลัทธิชีอะห์อิหม่ามสิบสอง
 ลัทธิชีอะห์อิหม่ามสิบสองไม่ใช่มัซฮับในอิสลาม
 อะกีดะห์ลวงโลกของชีอะห์อิหม่ามสิบสอง
 ชีอะห์ตามอะห์ลุลบัยต์จริงหรือ ?
 ชีอะห์บิดเบือนอัลกุรอานโดยเล่ห์เหลี่ยมทางภาษา
 อัลกุรอานยืนยันบรรดาภรรยาของนบีคืออะห์ลุลบัยต์
 ชีอะห์ด่าประณามอะห์ลุลบัยต์
 อะห์ลุลบัยต์คือใคร
 ชีอะห์อิหม่ามสิบสอง
 กำเนิดกลุ่มชีอะห์
 กำเนิดกลุ่มและพรรคต่างๆ
 อิสลามไม่มีนิกาย
 ทางรอดและทางหลง
 ดับเครื่องชนชีอะอ์ที่สตูล

เทปวิดีโอจากเว็บอาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้
 การบรรยายหัวข้อ "ดับเครื่องชน..ชีอะฮฺ" โดย.. อ.ฟารีด เฟ็นดี้ จว.สตูล

ค้นหา