เมนูของเรา

ข่าวสารและบทความที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อ หรืออะกีดะฮฺที่เกี่ยวข้องของความขัดแย้งสุนนีย์-ชึอะฮฺ

หลักการ : การพิจารณาหลักฐานทางศาสนาในแนวทางอะหฺลุซซุนนะฮฺ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 7/6/2007 14:25:44 (5040 ครั้งที่อ่าน)
หลักการ

ต่อไปนี้เป็นหลักในการพิจารณาหลักฐานทางศาสนาในแนวทางของอะหฺลุซซุนนะฮฺ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยประเด็นความขัดแย้งสุนนีย์-ชีอะฮฺ เพื่อสรุปหาคำตอบที่ถูกต้อง

อ่านต่อ... | 5552 ไบต์

หลักการ : สรุปทัศนะของอะห์ลิซซุนนะฮ์ที่มีต่อคอลีฟะฮ์

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 5/6/2007 15:24:07 (8593 ครั้งที่อ่าน)
หลักการ

1. ในอัลกุรอาน ไม่พบว่าอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดให้เป็นคอลีฟะฮฺสืบแทนท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) และในหะดีษที่ถูกต้องเชื่อถือได้(ซอเฮี๊ยะฮฺ) ก็ไม่พบคำสั่งเสียของท่านนบีฯ เกี่ยวกับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้

อ่านต่อ... | 6118 ไบต์

หลักการ : คำสอนเรื่องตะกียะฮฺ(การอำพราง) ตอนที่ 1

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 5/6/2007 15:20:00 (4590 ครั้งที่อ่าน)
หลักการ

แปลและเรียบเรียงโดย อามีนะฮฺ บินติ อิบรอฮีม

หลักการตะกียะฮฺ(1)ของชาวชีอะฮฺเป็นหลักการหนึ่งที่แยกชาวชีอะฮฺออกจากอุมมะฮฺมุสลิมส่วนอื่นๆ ตะกียะฮฺเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญของชาวชีอะฮฺขณะที่ส่วนอื่นของอุมมะฮฺคัดค้านหลักการดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง (2)

อ่านต่อ... | 15146 ไบต์

หลักการ : คำสอนเรื่องตะกียะฮฺ(การอำพราง) ตอนที่ 2

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 5/6/2007 15:14:20 (4294 ครั้งที่อ่าน)
หลักการ

แปลและเรียบเรียงโดย อามีนะฮฺ บินติ อิบรอฮีม

กิตติศัพท์ของท่านอะลีและตะกียะฮฺ


ในบรรดาข้อโต้แย้งที่ชาวชีอะฮฺนำมาใช้สนับสนุนหลักตะกียะฮฺของพวกเขานั้นได้แก่ ข้อโต้แย้งที่ว่า ท่านอะลี รอฎิฯ เองได้ทำตะกียะฮฺในตอนที่ท่านให้สัตยาบันแก่เคาะลีฟะฮฺสามท่านแรก อย่างไรก็ตาม เราจะต้องทำการตรวจสอบข้อโต้แย้งนี้ด้วยคำพูดและการกระทำของท่านอะลี รอฎิฯ เอง

อ่านต่อ... | 16580 ไบต์

หลักการ : ชีอะฮฺกับความเชื่อเรื่องการดัดแปลงของอัล-กุรอาน ตอนที่ 2

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 22:32:13 (5329 ครั้งที่อ่าน)
หลักการ

แปลและเรียบเรียงโดย ผู้รักทางนำ

ความเชื่อของปราชญ์ชีอะฮฺในสมัยปัจจุบันที่มีต่อคัมภีร์อัล-กุรฺอาน


ตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นว่า บรรดาปราชญ์ผู้อาวุโสของชีอะฮฺในสมัยก่อน รวมถึง มุฮักกิกีน (ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งอ้างอิง) ตั้งแต่ศตวรรษ์ที่ 1 จนสิ้นสุดปลายศตวรรษ์ที่ 13 นั้นล้วนมีความเชื่อเห็นพ้องต้องกันว่า พวกเศาะหาบะฮฺได้คิดค้นทำการเปลี่ยนแปลง และบิดเบือนอัล-กุรฺอาน ภายหลังที่ท่านนบีได้เสียชีวิตไปแล้ว และว่าอัลกุรอานที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นฉบับที่ถูกบิดเบือน ตัดทอน ตัดตอน ถูกจับมาเรียงสลับใหม่ ไม่เป็นไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์

อ่านต่อ... | 27291 ไบต์

หลักการ : ชีอะฮฺกับความเชื่อเรื่องการดัดแปลงของอัล-กุรอาน ตอนที่ 1

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 22:29:12 (3518 ครั้งที่อ่าน)
หลักการ

แปลและเรียบเรียงโดย ผู้รักทางนำ

บรรดาผู้นับถือชีอะฮฺทั้งหลายล้วนมีความเชื่อว่า อัล-กุรฺอาน ที่อ่านกันอยู่ในปัจจุบันได้รับการบิดเบือน และถูกปลอมแปลง บางอายะฮฺได้ถูกเขียนเพิ่มเข้ามา และอีกหลาย ๆ อายะฮฺได้ถูกตัดออกไป โดยส่วนที่ขาดหายไปของอัล-กุรอานนั้นมีขนาดถึงสองเท่าของคัมภีร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และยังเชื่อว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺ โดยการนำของเคาะลีฟะฮฺทั้งสาม คือ ท่านอบูบักรฺ ท่านอุมัรฺ และท่านอุษมาน รอฎิฯ ได้ร่วมมือกันทำการบิดเบือนอัล-กุรฺอาน และตัดที่เป็นส่วนใหญ่ของคัมภีร์ออกไป

อ่านต่อ... | 42164 ไบต์

หลักการ : ซูเราะฮฺ อัล-วิลายะฮฺ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 22:17:43 (3653 ครั้งที่อ่าน)
หลักการ

แปลและเรียบเรียงโดย อามีนะฮฺ บินติ อิบรอฮีม

อุลามะฮฺชีอะฮฺหลายคนอ้างว่าแต่เดิมนั้นอัล-กุรฺอานมีซูเราะฮฺหนึ่งชื่อว่า “อัล-วิลายะฮฺ“(การสืบอำนาจการปกครอง)รวมอยู่ด้วย
ในซูเราะฮฺนี้ อัลลอฮฺ สุบหฯ ได้ทรงกล่าวถึงนามของท่านอะลี และทรงประกาศเรื่องการสืบอำนาจการปกครองและการดำรงตำแหน่งอิมามภายหลังท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ อย่างต่อเนื่อง(โดยไม่มีการแทรกกลาง - ผู้แปล) ท่านมุหฺซิน อัล-กัชมีรีย์ อุลามะฮฺชาวเปอร์เซียได้ตีพิมพ์ซูเราะฮฺที่กล่าวถึงนี้จำนวน 7 อายะฮฺลงในหนังสือของท่านชื่อ ดะบิสตานิ มะซาฮิบ มีการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้หลายครั้งและหาได้ในประเทศอิหร่าน อัลลามะฮฺ นูรีย์ อัต-ต็อบริซีย์เองยังได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือของท่าน(1) ว่า ซูเราะฮฺ อัล-วิลายะฮฺที่ประกาศแต่งตั้งท่านอะลีให้เป็นอิมามนั้นได้ถูกลบออกจากอัล-กุรฺอานฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ศาสตราจารย์โนลดีก(Noeldek) ได้นำซูเราะฮฺนี้ไปตีพิมพ์ซ้ำในหนังสือของท่านชื่อ ประวัติศาสตร์ของอัล-กุรฺอาน (2) โดยสำเนาจากหนังสือ ดะบิสตานิ มะซาฮิบ ภาษาเปอร์เซีย ต่อไปนี้คือซูเราะฮฺ อัล-วิลายะฮฺ ซึ่งถ่ายมาจากสำเนาเดียวกัน

อ่านต่อ... | 7404 ไบต์

หลักการ : ทัศนะชีอะฮฺที่มีต่ออัล-กุรฺอาน

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 22:14:27 (2782 ครั้งที่อ่าน)
หลักการ

แปลและเรียบเรียงโดย อามีนะฮฺ บินติ อิบรอฮีม

ชาวสุนนีย์เชื่อว่าคัมภีร์อัล-กุรฺอานฉบับที่เราถืออยู่ ตลอดจนการเรียงลำดับอายะฮฺและซูเราะฮฺต่างๆ นั้นมีลักษณะสมบูรณ์ตรงตามวะหฺยู(การประทานโองการ)ของอัลลอฮฺ สุบหฯ ทุกอย่าง ชาวสุนนีย์ยืนยันว่าการจัดลำดับอายะฮฺและซูเราะฮฺของคัมภีร์อัล-กุรฺอานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามการสั่งการของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ ที่ได้รับมาจากพระบัญชาของอัลลอฮฺ สุบหฯ ผ่านมลาอิกะฮฺญิบรีล ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบียืนยันด้วยทัศนะที่เป็นเอกฉันท์ ดังนั้นทัศนะที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงไม่เคยเกิดขึ้น

อ่านต่อ... | 26452 ไบต์

ค้นหา