เมนูของเรา

ข่าวสารบทความเกี่ยวกับเรื่องของเศาะหาบะฮฺในประเด็นที่เกี่ยวกับความเชื่อตามหลักฐานจากอัล-กุรอานและหะดีษ
(1) 2 »

เศาะหาบะฮฺ : อัล-กุรฺอานและหะดีษพูดถึงเศาะหาบะฮฺอย่างไร

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 2/6/2007 15:30:12 (5570 ครั้งที่อ่าน)
เศาะหาบะฮฺ

อายะฮฺอัล-กุรฺอานที่พูดถึงเศาะหาบะฮฺ

1. แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่อพยพ และได้เสียสละต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺนั้น ชนเหล่านี้แหละที่หวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺทรงเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ (2:218)

อ่านต่อ... | 13759 ไบต์

เศาะหาบะฮฺ : เศาะหาบะฮฺคือใคร

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 2/6/2007 15:27:30 (5903 ครั้งที่อ่าน)
เศาะหาบะฮฺ

โดยอบู ซุฟยาน

บรรดาการสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮฺ สุบหฯ และขอพระองค์ประทานพระพรและความสันติสุขให้แก่รสูลผู้สูงส่ง คือท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ ตลอดจนครอบครัวของท่านและเศาะหาบะฮฺของท่านทุกคน

อ่านต่อ... | 3322 ไบต์

เศาะหาบะฮฺ : เศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลฯ ในอัล-กุรฺอาน

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 2/6/2007 15:23:41 (4756 ครั้งที่อ่าน)
เศาะหาบะฮฺ

แปลและเรียบเรียงโดย อามีอามีนะฮฺ บินติ อิบรอฮีม

ชาวอะหฺลุซซุนนะฮฺปฏิเสธข้อกล่าวหามดเท็จทั้งหมดของชาวชีอะฮฺ โดยอาศัยหลักฐานที่มีอยู่ในอัล-กุรฺอาน ซึ่งพูดถึงคุณความดีของเหล่าเศาะหาบะฮฺและการปฏิบัติอันน่ายกย่องของพวกเขาอย่างชัดเจน ยิ่งกว่านั้นอายะฮฺเหล่านั้นยังระบุว่า อัลลอฮฺ สุบหฯ ทรงให้ความโปรดปรานแก่พวกเขาตลอดไป เราได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นๆ ว่า บรรดาเศาะหาบะฮฺได้ให้สัตยาบัน(บัยอะฮฺ)ยอมรับการเป็นเคาะลีฟะฮฺของท่านอบูบักร, อุมัรและอุษมาน รอฎิฯ โดยไม่มีหลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเชื่อในความสูงส่งของท่านอะลี รอฎิฯ หรือคำสอนเกี่ยวกับ “อิมาม“ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากอัลลอฮฺ สุบหฯ แต่อย่างใด ในเมื่ออัลลอฮฺทรงประกาศในอัล-กุรฺอานว่าพระองค์ทรงให้ความโปรดปรานแก่พวกเขาตลอดไป ย่อมเป็นการสมควรแล้วที่เหล่าเศาะหาบะฮฺจะมอบความจงรักภักดีต่อท่านเคาะลีฟะฮฺทั้งสาม

อ่านต่อ... | 16127 ไบต์

เศาะหาบะฮฺ : ในหมู่เศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลฯ มีมุนาฟิกอยู่ด้วยหรือไม่?

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 2/6/2007 15:21:00 (5296 ครั้งที่อ่าน)
เศาะหาบะฮฺ

โดย มุฮัมมัด อัล-คิดิรฺ

คำตอบสำหรับคำถามข้างต้นสามารถหาได้จากอัล-กุรอานอายะฮฺต่อไปนี้ : อัลลอฮฺ สุบหฯ ตรัสว่า "บรรดาบรรพชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพ(ชาวมุฮาญิรีนจากมักกะฮฺ)และในหมู่ผู้ให้ความช่วยเหลือ(ชาวอันศอรในเมืองมะดีนะฮฺ)และบรรดาผู้ดำเนินตามพวกเขาด้วยการทำดีนั้น อัลลอฮฺทรงพอพระทัยในพวกเขา และพวกเขาก็พอใจในพระองค์ด้วย และพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล นั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง และส่วนหนึ่งจากผู้ที่พำนักอยู่รอบๆ พวกท่านที่เป็นอาหรับชนบทนั้นเป็นพวกมุนาฟิกูน(พวกกลับกลอก)และในหมู่ชาวมะดีนะฮฺก็เช่นเดียวกัน พวกเขาเหล่านั้นดื้อรั้นในการกลับกลอก เจ้า(นบีมุฮัมมัด)ไม่รู้จักธาตุแท้ของพวกเขาดอก เรา(อัลลอฮฺ)รู้จักพวกเขาดี เราจะลงโทษพวกเขาสองครั้ง(ในดุนยาด้วยการถูกฆ่าและถูกจับเป็นเชลย และเมื่อตายจะได้รับการทรมานในหลุมฝังศพ)แล้วพวกเขาจะถูกนำกลับไปสู่การลงโทษอันยิ่งใหญ่ต่อไป(ในโลกอาคิเราะฮฺ)" (อัต-เตาบะฮฺ 9:101)

อ่านต่อ... | 16032 ไบต์

เศาะหาบะฮฺ : เรื่องที่ท่านอุมัรแสดงท่าทีอวดดีต่อท่านนบี จริงๆ แล้วเป็นอย่างไร?

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 2/6/2007 15:18:34 (4770 ครั้งที่อ่าน)
เศาะหาบะฮฺ

ในปี ฮ.ศ. 6 (ค.ศ.628) ท่านนบี ศ็อลฯ พร้อมด้วยเศาะหาบะฮฺของท่านต้องการที่จะเดินทางไปทำอุมเราะฮฺ อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะไม่ทำให้พวกกุเรชสงสัยว่าพวกท่านมีเจตนาที่จะทำสงคราม ท่านจึงสั่งไม่ให้พวกเขาพกพาอาวุธ ครั้นมาถึงตำบลซุลหุลัยฟะฮฺ ซึ่งอยู่ห่างจากมะดีนะฮฺออกไปหกไมล์ ท่านอุมัรมีความรู้สึกว่าการเดินทางไปในลักษณะนั้นไม่เป็นการสมควร ดังนั้นท่านจึงคอยพบท่านนบี ศ็อลฯ และเสนอความเห็นของท่าน ท่านนบี ศ็อลฯ ยินยอมและให้คนไปรวบรวมอาวุธมาจากมะดีนะฮฺ

อ่านต่อ... | 15489 ไบต์

เศาะหาบะฮฺ : ในสงครามอุฮุด ท่านอุมัรหนีทัพจริงหรือ?

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 2/6/2007 15:16:06 (4691 ครั้งที่อ่าน)
เศาะหาบะฮฺ

โดยอัลลามะ ชิบลีย์ นุอมานีย์
แปลและเรียบเรียงโดย อุมมุ ฮานี


สถานการณ์ซึ่งนำไปสู่สงครามอุฮุดอาจอธิบายได้ดังนี้คือ :

อิกรีมะฮฺ บิน อบี ญะฮฺล และบุคคลระดับนำคนอื่นๆ ของเผ่ากุเรชกำลังรอคอยคำตอบจากอบูซุฟยาน โดยพวกเขาเสนอให้มีการแก้แค้นเอากับผู้ชนะสงครามบะดัรโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้หากอบูซุฟยานจะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ อบูซุฟยานเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว การเตรียมการโจมตีจึงได้เริ่มต้นขึ้นในทันที เผ่ากินานะฮฺและตะฮฺามะฮฺเข้าร่วมรบด้วยเช่นกัน ฝ่ายอบูซุฟยานเองแสดงตัวเป็นผู้นำกองทัพที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมนี้ และได้ยาตราออกจากมักกะฮฺอย่างองอาจผึ่งผายยิ่ง ในวันพุธหนึ่งของเดือนเชาวาล เขาหยุดทัพใกล้ๆ เมืองมะดีนะฮฺ ท่านนบี ศ็อลฯ เร่งเร้าให้ประชาชนของท่านป้องกันตนเองในเมืองมะดีนะฮฺ และตีโต้การบุกของศัตรูจากที่นั่น อย่างไรก็ตาม เศาะหาบะฮฺของท่านไม่เห็นด้วยกับแผนของท่าน และในที่สุดท่านนบี ศ็อลฯ ต้องจำยอมเคลื่อนทัพออกจากมะดีนะฮฺในวันศุกร์

อ่านต่อ... | 9490 ไบต์

เศาะหาบะฮฺ : ท่านอะลียอมรับท่านอบูบักรและเคาะลีฟะฮฺก่อนหน้าท่านหรือไม่ ตอนที่ 1

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 1/6/2007 10:37:29 (3112 ครั้งที่อ่าน)
เศาะหาบะฮฺ

เมื่อท่านอบูบักรได้เป็นเคาะลีฟะฮฺ มีบางคนกล่าวว่าท่านอะลีให้สัตยาบันแก่ท่าน อบูบักร บางคนว่าไม่ บ้างก็ว่าท่านอะลีถูกบีบบังคับ และบ้างก็ว่าท่านอะลีทำไปเพื่ออำพราง (ตะกียะฮฺ) โดยที่ในใจท่านมีความโกรธแค้นและเกลียดชังเคาะลีฟะฮฺ กล่าวกันว่าท่านไม่ยอมช่วยเหลือและสนับสนุนการบริหารบ้านเมือง จริง ๆ แล้วเป็นอย่างไร ลองมาฟังคำพูดของท่านอะลีกันดีว่า

อ่านต่อ... | 34853 ไบต์

เศาะหาบะฮฺ : ท่านอะลียอมรับท่านอบูบักรและเคาะลีฟะฮฺก่อนหน้าท่านหรือไม่ ตอนที่ 2

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 1/6/2007 10:35:09 (3359 ครั้งที่อ่าน)
เศาะหาบะฮฺ

จากที่กล่าวมาทั้งหมด เราจึงสรุปได้ว่าท่านอะลี รอฎิฯ ยอมรับการเป็นเคาะลีฟะฮฺของท่านอบูบักร อุมัรและอุษมานด้วยความจริงใจ ท่านได้ให้บัยอะฮฺ (สัตยาบัน) แก่ท่านทั้งสาม ให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านทั้งสามสมกับหน้าที่ของผู้ตามที่ดี และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ท่านยังรักษาความสัมพันธ์อันดีกับท่านเคาะลีฟะฮฺทั้งสามและบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านอื่น ๆ นับได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีจิตใจอันประเสริฐ ความใจกว้างและรู้จักรักษาน้ำใจของมิตรสหายได้อย่างน่าสรรเสริญ แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้นำ แต่ท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่ออุมมะฮฺอิสลามอย่างหาที่ติมิได้

อ่านต่อ... | 30829 ไบต์

เศาะหาบะฮฺ : ท่านอุมัรขัดขวางพินัยกรรมแต่งตั้งท่านอะลีหรือ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 1/6/2007 10:32:35 (2536 ครั้งที่อ่าน)
เศาะหาบะฮฺ

ในหนังสือ "ซุมมะหฺตะดัยตฺ" หรือในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้รับทางนำ ผู้เขียนชาวชีอะฮฺได้ยกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาอ้างและกล่าวหาท่านอุมัร รอฎิฯ และเศาะหาบะฮฺท่านอื่น ๆ ว่ากระทำการขัดขวางท่านศาสดา ศ็อลฯ มิให้ท่านเขียนคำสั่งเสียแต่งตั้งท่านอะลี รอฎิฯ เป็นผู้นำต่อจากท่านซึ่งจะ "ป้องกันพวกเขา มิให้ออกจากทางอันเที่ยงธรรม" โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยท่านอุมัรและผู้สนับสนุนของท่าน นอกจากนั้นยังใส่ไคล้ว่าท่านอุมัรหมิ่นประมาทท่านศาสดา ศ็อลฯ ด้วยการกล่าวว่าท่านศาสดาพูดเหลวไหลหรือเพ้อเจ้อ

อ่านต่อ... | 11881 ไบต์

เศาะหาบะฮฺ : ทัศนะของอะหลุซซุนนะฮฺที่มีต่อเศาะหาบะฮฺ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 1/6/2007 10:30:09 (3281 ครั้งที่อ่าน)
เศาะหาบะฮฺ

โดย อีซา อัล-บอสนีย์
แปลและเรียบเรียงโดย อุมมุ ฮานี

หนึ่งในหลักศรัทธาขั้นพื้นฐานของอะหลุซซุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺ ที่จำแนกพวกเขาออกจากพวกนอกรีตในยุคสมัยต่างๆนั้นได้แก่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลฯ ตลอดจนข้อความทั้งหลายทั้งปวงที่พูดถึงความประเสริฐ คุณความดีและคุณลักษณะของพวกเขาในอัล-กุรฺอานและสุนนะฮฺ

อ่านต่อ... | 17537 ไบต์
(1) 2 »

ค้นหา