เมนูของเรา

ข่าวสารบทความที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างสุนนีย์-ชีอะฮฺในด้านทั่วๆ ไป

ความแตกต่าง : มุตอะฮฺตามทัศนะของนักตัฟซีรฺ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 24/5/2007 22:00:51 (5218 ครั้งที่อ่าน)
ความแตกต่าง

แปลและเรียบเรียงโดย อามีนะฮฺ บินติ อิบรอฮีม

อับดฺ อัล-ฮุเซน อะหฺมัด อัล-อะมินีย์ นักปราชญ์ของชีอะฮฺผู้เขียนหนังสือ อัล-ฆอดิรฺ ( ฉบับตีพิมพ์ที่กรุงเบรุต ปี ค.ศ. 1967 ) ยืนยันว่าอายะฮฺ 4:24 นั้นเป็นอายะฮฺที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมุตอะฮฺ ท่านอ้างว่านักตัฟซีรฺอะหฺลุซซุนนะฮฺหลายท่านให้การสนับสนุนทัศนะดังกล่าว ท่านพยายามที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงชีอะฮฺเท่านั้นที่ยอมรับในประเด็นนี้ แต่อะหฺลุซซุนนะฮฺเองยังยอมรับในเรื่องนี้ด้วย

อ่านต่อ... | 32032 ไบต์

ความแตกต่าง : แนวคิดเรื่องมุตอะฮฺตามหลักฐานของชีอะฮฺ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 21:52:40 (5387 ครั้งที่อ่าน)
ความแตกต่าง

แปลและเรียบเรียงโดย อามีนะฮฺ บินติ อิบรอฮีม

เนื้อหาต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับมุตอะฮฺในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติ ข้อกำหนดและคุณค่าซึ่งคัดมาจากหลักฐานของฝ่ายชีอะฮฺอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อผู้อ่านจะได้พิจารณาและไคร่ครวญด้วยตัวเองว่ามุตอะฮฺจะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องตามที่อัลลอฮฺ สุบหฯ ทรงมีพระประสงค์ หรือนำไปสู่สภาพตรงข้าม

อ่านต่อ... | 16373 ไบต์

ความแตกต่าง : การทำมุตอะฮฺ(การแต่งงานชั่วคราว)

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 21:42:59 (17241 ครั้งที่อ่าน)
ความแตกต่าง

แปลและเรียบเรียงโดย อามีนะฮฺ บินติ อิบรอฮีม

มุตอะฮฺเป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับมีความหมายว่า “ความสุขสำราญ” และสำหรับชาวชีอะฮฺแล้วมันมีความหมายทางศาสนาที่ลึกซึ้งมาก ในหนังสือ“หะดีษ“ และ “ฟิกฮฺ“ ที่แต่งโดยนักปราชญ์ชีอะฮฺให้คำจำกัดความของมุตอะฮฺว่าเป็น “การแต่งงานชั่วคราวที่มีการตกลงหรือสัญญากันเป็นมั่นเหมาะว่าจะอยู่ด้วยกันนานเท่าไรและมอบค่าตอบแทนให้ฝ่ายหญิงเป็นจำนวนเท่าไร“ การยึดมั่นในความสูงส่งและคุณค่าของมุตอะฮฺถือเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาในหมู่ชีอะฮฺด้วยเช่นเดียวกัน ตรงกันข้าม อุมมะฮฺมุสลิมในส่วนอื่นๆ ถือว่ามุตอะฮฺเป็นซินาอฺ(การผิดประเวณี)อย่างหนึ่งนั่นเอง

อ่านต่อ... | 21581 ไบต์

ค้นหา