เมนูของเรา

« 1 ... 8 9 10 (11)

หลักการ : ชีอะฮฺกับความเชื่อเรื่องการดัดแปลงของอัล-กุรอาน ตอนที่ 1

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 22:29:12 (3111 ครั้งที่อ่าน)
หลักการ

แปลและเรียบเรียงโดย ผู้รักทางนำ

บรรดาผู้นับถือชีอะฮฺทั้งหลายล้วนมีความเชื่อว่า อัล-กุรฺอาน ที่อ่านกันอยู่ในปัจจุบันได้รับการบิดเบือน และถูกปลอมแปลง บางอายะฮฺได้ถูกเขียนเพิ่มเข้ามา และอีกหลาย ๆ อายะฮฺได้ถูกตัดออกไป โดยส่วนที่ขาดหายไปของอัล-กุรอานนั้นมีขนาดถึงสองเท่าของคัมภีร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และยังเชื่อว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺ โดยการนำของเคาะลีฟะฮฺทั้งสาม คือ ท่านอบูบักรฺ ท่านอุมัรฺ และท่านอุษมาน รอฎิฯ ได้ร่วมมือกันทำการบิดเบือนอัล-กุรฺอาน และตัดที่เป็นส่วนใหญ่ของคัมภีร์ออกไป

อ่านต่อ... | 42164 ไบต์

หลักการ : ซูเราะฮฺ อัล-วิลายะฮฺ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 22:17:43 (3232 ครั้งที่อ่าน)
หลักการ

แปลและเรียบเรียงโดย อามีนะฮฺ บินติ อิบรอฮีม

อุลามะฮฺชีอะฮฺหลายคนอ้างว่าแต่เดิมนั้นอัล-กุรฺอานมีซูเราะฮฺหนึ่งชื่อว่า “อัล-วิลายะฮฺ“(การสืบอำนาจการปกครอง)รวมอยู่ด้วย
ในซูเราะฮฺนี้ อัลลอฮฺ สุบหฯ ได้ทรงกล่าวถึงนามของท่านอะลี และทรงประกาศเรื่องการสืบอำนาจการปกครองและการดำรงตำแหน่งอิมามภายหลังท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ อย่างต่อเนื่อง(โดยไม่มีการแทรกกลาง - ผู้แปล) ท่านมุหฺซิน อัล-กัชมีรีย์ อุลามะฮฺชาวเปอร์เซียได้ตีพิมพ์ซูเราะฮฺที่กล่าวถึงนี้จำนวน 7 อายะฮฺลงในหนังสือของท่านชื่อ ดะบิสตานิ มะซาฮิบ มีการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้หลายครั้งและหาได้ในประเทศอิหร่าน อัลลามะฮฺ นูรีย์ อัต-ต็อบริซีย์เองยังได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือของท่าน(1) ว่า ซูเราะฮฺ อัล-วิลายะฮฺที่ประกาศแต่งตั้งท่านอะลีให้เป็นอิมามนั้นได้ถูกลบออกจากอัล-กุรฺอานฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ศาสตราจารย์โนลดีก(Noeldek) ได้นำซูเราะฮฺนี้ไปตีพิมพ์ซ้ำในหนังสือของท่านชื่อ ประวัติศาสตร์ของอัล-กุรฺอาน (2) โดยสำเนาจากหนังสือ ดะบิสตานิ มะซาฮิบ ภาษาเปอร์เซีย ต่อไปนี้คือซูเราะฮฺ อัล-วิลายะฮฺ ซึ่งถ่ายมาจากสำเนาเดียวกัน

อ่านต่อ... | 7404 ไบต์

หลักการ : ทัศนะชีอะฮฺที่มีต่ออัล-กุรฺอาน

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 22:14:27 (2458 ครั้งที่อ่าน)
หลักการ

แปลและเรียบเรียงโดย อามีนะฮฺ บินติ อิบรอฮีม

ชาวสุนนีย์เชื่อว่าคัมภีร์อัล-กุรฺอานฉบับที่เราถืออยู่ ตลอดจนการเรียงลำดับอายะฮฺและซูเราะฮฺต่างๆ นั้นมีลักษณะสมบูรณ์ตรงตามวะหฺยู(การประทานโองการ)ของอัลลอฮฺ สุบหฯ ทุกอย่าง ชาวสุนนีย์ยืนยันว่าการจัดลำดับอายะฮฺและซูเราะฮฺของคัมภีร์อัล-กุรฺอานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามการสั่งการของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ ที่ได้รับมาจากพระบัญชาของอัลลอฮฺ สุบหฯ ผ่านมลาอิกะฮฺญิบรีล ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบียืนยันด้วยทัศนะที่เป็นเอกฉันท์ ดังนั้นทัศนะที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงไม่เคยเกิดขึ้น

อ่านต่อ... | 26452 ไบต์

สาระทั่วไป : สถานภาพของชีอะฮ์ในทัศนะของผู้รู้ทางศาสนาในเมืองไทย

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 22:02:13 (5699 ครั้งที่อ่าน)
สาระทั่วไป

เชคอาลี อีซา : ถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือที่อิมามโคมัยนีให้พรรคพวกทุกวันนี้ใช้เป็นเครื่องมือและศึกษาเพียงประเด็นเดียว เราจะทราบว่าไม่ใช่ศาสนาอิสลามแล้ว คนละศาสนากัน แต่การที่จะบอกว่าคนละศาสนานั้นยังเบา เราน่าจะพูดว่าเป็นอาชญากรรม เพราะอาชญากรรมนั้น คนเรานี้เวลาผิด ทำอาชญากรรมเพียงอย่างเดียวทำให้พินาศ แต่พวกนี้ทำอาชญากรรมที่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่อ้างตัวเป็นมุสลิมจะทำ….. (ชีอะฮ์)ไม่เพียงด่าท่านรซูลฯ ยังประณามท่านหญิงอาอิชะฮ์ การด่าท่านรซูลฯ ก็ดี การประณามท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็ไม่ต่างกัน …. อายะฮ์ที่ 12 (ในซูเราะฮ์นูร) และอายะฮ์ถัดมานั้นเป็นการประกาศความบริสุทธิ์ของท่านหญิงอาอิชะฮ์ ดังนั้นผู้ใดกล่าวหาท่านหญิงอาอิชะฮ์นั้นก็(เท่ากับ)เป็นการปฏิเสธอัลกุรอาน ผู้ที่ปฏิเสธอัลกุรอานนั้นถือเป็นกาเฟร โดยเหตุนี้นักปราชญ์มุสลิมบอกว่า ผู้ที่ใส่ร้ายหญิงคนใดในบรรดาที่เป็นอุมมะฮาติ้ลมุอ์มินีน หรือเป็นภรรยาของท่านรซูลฯ ถือเป็นกุฟุร….. เวลาเราพูดถึงชีอะฮ์ เราต้องพูดสองประเด็น ประเด็นแรก พวกนี้ไม่มีส่วนใดๆ เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม …..ประเด็นที่สอง เวลาเราพูดถึงเรื่องชีอะฮ์ ผมพูดถึงว่าเรากำลังหาผู้ที่ประกอบอาชญากรรม และผู้ที่ประกอบอาชญากรรมนั้นจะต้องถูกลงโทษ และเราไม่ได้วางกฎเกณฑ์การลงโทษ ผู้วางกฎเกณฑ์การลงโทษ ประเภทการลงโทษสำหรับพวกเหล่านั้นคืออัลกุรอาน, อัลหะดีษ หรือซุนนะฮ์รซูลฯ

อ่านต่อ... | 4885 ไบต์

สาระทั่วไป : สถานภาพของชาวชีอะฮฺตามความเห็นของอุลามะฮฺมุสลิมทุกยุคสมัย

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 21:57:57 (2072 ครั้งที่อ่าน)
สาระทั่วไป

แปลและเรียบเรียงโดย อับดุลมาลิก สงวนธรรม


ปรากฏรายงานจากท่านมะอาซ บิน ญะบัล และท่านอนัส รอฎิฯ ซึ่งเป็นเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลฯ ว่า "ในตอนปลายยุคของเศาะหาบะฮฺของฉัน กลุ่มคณะหนึ่งจะอุบัติขึ้นซึ่งจะกล่าวร้าย ด่าทอและใส่ร้ายป้ายสีเศาะหาบะฮฺของฉัน พวกท่านอย่านั่งร่วมกับพวกเขา อย่ากินหรือดื่ม หรืออย่ามีความสัมพันธ์ทางการแต่งงานในลักษณะใดๆ กับพวกเขา พวกท่านอย่าไปร่วมงานชุมนุมของพวกเขา หรืออย่าไปร่วมทำญะนาซะฮฺให้กับคนตายของพวกเขา" (จากหนังสือ ฆุนยา ตุต ตาบิอีน โดยท่านอับดุลกอเดรฺญีลานีย์ หน้า 179)

อ่านต่อ... | 14942 ไบต์

ความแตกต่าง : แนวคิดเรื่องมุตอะฮฺตามหลักฐานของชีอะฮฺ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 21:52:40 (4850 ครั้งที่อ่าน)
ความแตกต่าง

แปลและเรียบเรียงโดย อามีนะฮฺ บินติ อิบรอฮีม

เนื้อหาต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับมุตอะฮฺในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติ ข้อกำหนดและคุณค่าซึ่งคัดมาจากหลักฐานของฝ่ายชีอะฮฺอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อผู้อ่านจะได้พิจารณาและไคร่ครวญด้วยตัวเองว่ามุตอะฮฺจะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องตามที่อัลลอฮฺ สุบหฯ ทรงมีพระประสงค์ หรือนำไปสู่สภาพตรงข้าม

อ่านต่อ... | 16373 ไบต์

ความแตกต่าง : การทำมุตอะฮฺ(การแต่งงานชั่วคราว)

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 21/5/2007 21:42:59 (12235 ครั้งที่อ่าน)
ความแตกต่าง

แปลและเรียบเรียงโดย อามีนะฮฺ บินติ อิบรอฮีม

มุตอะฮฺเป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับมีความหมายว่า “ความสุขสำราญ” และสำหรับชาวชีอะฮฺแล้วมันมีความหมายทางศาสนาที่ลึกซึ้งมาก ในหนังสือ“หะดีษ“ และ “ฟิกฮฺ“ ที่แต่งโดยนักปราชญ์ชีอะฮฺให้คำจำกัดความของมุตอะฮฺว่าเป็น “การแต่งงานชั่วคราวที่มีการตกลงหรือสัญญากันเป็นมั่นเหมาะว่าจะอยู่ด้วยกันนานเท่าไรและมอบค่าตอบแทนให้ฝ่ายหญิงเป็นจำนวนเท่าไร“ การยึดมั่นในความสูงส่งและคุณค่าของมุตอะฮฺถือเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาในหมู่ชีอะฮฺด้วยเช่นเดียวกัน ตรงกันข้าม อุมมะฮฺมุสลิมในส่วนอื่นๆ ถือว่ามุตอะฮฺเป็นซินาอฺ(การผิดประเวณี)อย่างหนึ่งนั่นเอง

อ่านต่อ... | 21581 ไบต์

ถ้อยแถลงของเรา : สำหรับบุคคลที่ไม่เห็นด้วย

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 20/5/2007 21:56:13 (1835 ครั้งที่อ่าน)
ถ้อยแถลงของเรา

สำหรับบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการต่อต้านแนวคิดและการโฆษณาชวนเชื่อของชาวชีอะฮฺ โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ :

ท่านอิบนฺ ตัยมียะฮฺได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือ " มัญจ์มูอะฮฺ อัรฺ-เราะซาอิล วะ มะซาอิล เล่ม 4 หน้า 110 ของท่านว่า เมื่อคนบางคนมาปรารภกับอิมามอะหฺมัด อิบนฺ ฮันบัลว่า พวกเขารู้สึกไม่สบายใจกับการวิพากษ์วิจารณ์ผู้คน ท่านตอบว่า " ถ้าฉันปิดปากเงียบเสีย แล้วมวลชนที่ไม่รู้ความจะแยกแยะความจริงจากความเท็จได้อย่างไร ? "

อ่านต่อ... | 2229 ไบต์
« 1 ... 8 9 10 (11)

ค้นหา