เมนูของเรา

สาระทั่วไป : เราะวาฟิฎคือใคร?

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 5/6/2007 15:07:26 (5471 ครั้งที่อ่าน)
สาระทั่วไป

โดย อ.มูนีร(สมศักดิ์) มูหะหมัด

“เราะวาฟิฎ” เป็นพหูพจน์ของคำว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ในทางภาษาแปลว่า “ผู้ปฏิเสธ” ในทางศาสนาหมายถึงผู้ที่กล่าวหาว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอบูบักร, ท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัรและบรรดาเศาะหาบะฮฺส่วนมากเป็นกาฟิรฺ(ผู้ปฏิเสธ)


เชคมุฮิบบุดดีน อัล-เคาะฏีบได้ขยายความหนังสือ “อัล-อะวาซิม มินัล-เกาะวาซิม” ของอัล-กอฎีย์ อบูบักร อิบนฺ อะรอบีย์ หน้าที่ 183 ว่า :

“แท้จริง(เศาะหาบะฮฺ)ทุกคนตามทัศนะของพวกเขาตกเป็นกาฟิรฺ นอกจากบางคน(ที่ไม่ตกเป็นกาฟิรฺ) หลังจากท่านอะลีและวงศ์วานของท่านบางคน ได้แก่ ซัลมาน อัล-ฟาริซีย์, อบูซัรฺ อัล-ฆิฟารีย์, มิกดาด อิบนฺ อัสวัด อัล-กินดีย์, อัมมารฺ อิบนฺ ยาษิร, หุซัยฟะฮฺ อิบนฺ ยะมาน, อบุลฮัยซัม อิบนฺ ตัยฮาน, ซะฮฺล อิบนฺ หุไนฟฺ, อุบาดะฮฺ อิบนฺ ศอมิต, อบูอัยยูบ อัล-อันศอรีย์, คุซัยมะฮฺ อิบนฺ ษาบิต, อบูสะอีด อัล-คุฎรีย์ ชาวชีอะฮฺบางคนมีความเห็นว่า ผู้ที่ดีจากบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม มีจำนวนน้อยกว่านี้”

ท่านฟัครุดดีน อัร-รอซีย์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ “อิอฺติกอดาต ฟีรอกิล มุสลิมีน วัล-มุชริกีน” ว่า แนวชีอะฮฺอิมามียะฮฺถือว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺตกเป็นกาฟิรฺ นอกจากท่านอะลี, ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ, ท่านหะซัน, ท่านหุเซน, ท่านซุเบรฺ, ท่านอัมมารฺ, ท่านซัลมาน, ท่านอบูซัรฺ, ท่านบิลาลและท่านสุฮัยบฺ”

สาเหตุที่ชาวชีอะฮฺถูกเรียกว่า “เราะวาฟิฎ” ดังปรากฏในหมายเหตุซึ่งเชคมุฮัมมัด มุฮัยยุดดีน อับดุลหะมีด ระบุในการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือชื่อ “อัลฟิรอก บัยนัล ฟิรอก” ว่า :

“เราะฟิเฎาะฮฺคือผู้ที่ให้การสนับสนุนอิมามซัยดฺ อิบนฺ อะลี ซัยนุล อาบิดีน อิบนฺ หุเซน อิบนฺ อะลี อิบนฺ อบีฏอลิบ แล้วพวกเขาได้ละทิ้งท่าน เพราะพวกเขาได้เรียกร้องให้อิมามซัยดฺกล่าวประณามท่านเคาะลีฟะฮฺอบูบักรและท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัร ท่านอิมามซัยดฺกล่าวว่า “ท่านทั้งสองเคยเป็นที่ปรึกษาของปู่ของฉัน(หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม) ฉันจะไม่ประณามท่านทั้งสองเด็ดขาด” พวกเขาจึงละทิ้งการสนับสนุนอิมามซัยดฺ และได้แยกย้ายกันออกไป”

ในหนังสือ “อิอฺติกอดาตุ ฟิรอกิลมุสลิมีน วัลมุชริกีน” ของท่านฟัครุดดีน อัร-รอซีย์ ว่า :

“สาเหตุของการตั้งชื่อว่า เราะวาฟิฎ เพราะว่าอิมามซัยดฺ อิบนฺ อะลี อิบนฺ หุเซน อิบนฺ อะลี อิบนฺ อบีฏอลิบ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้แสดงการกระด้างกระเดื่องต่อฮิชาม อิบนฺ อับดิลมะลิก บรรดาผู้ที่ให้การสนับสนุนท่านได้กล่าวประณามเคาะลีฟะฮฺอบูบักรและเคาะลีฟะฮฺอุมัร อิมามซัยดฺได้ห้ามปรามพวกเขาไม่ให้กระทำเช่นนั้น แต่พวกเขาปฏิเสธ และพวกเขาก็ผละจากการสนับสนุนอิมามซัยดฺ เหลือเพียงทหารม้าสองร้อยคน อิมามซัยดฺจึงกล่าวกับพวกเขาว่า “พวกท่านปฏิเสธฉันหรือ” พวกเขากล่าวว่า “ใช่” จึงได้มีการเรียกพวกเขาว่า เราะวาฟิฎสืบต่อมา”


Source : อ.มูนีร(สมศักดิ์) มูหะหมัด, อะฮ์ลุซซุนนะฮ์และชีอะฮ์, สมาคมนักเรียนเก่าศาสนาวิทยา, พ.ศ.2542, กรุงเทพฯ, หน้า 126-128

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ค้นหา