เมนูของเรา

สาระทั่วไป : ประวัติผู้รายงานหะดีษของชีอะฮฺ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 5/6/2007 15:00:49 (6041 ครั้งที่อ่าน)
สาระทั่วไป

อันดับต่อไป เราจะได้ทำการตรวจสอบประวัติของผู้รายงานหะดีษของฝ่ายชีอะฮฺ เพื่อดูว่าพวกเขามีใครบ้างและบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ได้พูดถึงพวกเขาเอาไว้อย่างไร ผู้รายงานหะดีษเหล่านี้ได้แก่

1. ซุรอเราะฮฺ อิบนุ อะอฺยัน บุคคลผู้นี้เคยถูกท่านอิมามญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิกกล่าวสาปแช่งถึง 3 ครั้ง ( ริญาลุล กัชชี หน้า 147 ) และท่านยังกล่าวว่า .... เขาคือชาวนรก ( มีซาน อัล-เอี๊ยะอฺติดาล เล่มที่ 2 หน้า 69 )

ซุรอเราะฮฺ อิบนุ อะอฺยันผู้นี้ นอกจากจะถูกท่านอิมามญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิก อิมามท่านที่ 6 ของชีอะฮฺอิมามียะฮฺสาปแช่งและระบุว่าเป็นชาวนรกแล้ว ท่านอิมามญะอฺฟัรฺยังเคยกล่าวประณามบุคคลผู้นี้ว่า "ไม่มีใครที่จะอุตริเรื่องต่างๆ ในอิสลามเหมือนซุรอเราะฮฺอีกแล้ว ขอให้เขาได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮฺด้วยเถิด" ( ริญาลุล กัชชี หน้า 149 ) "ซุรอเราะฮฺเลวยิ่งกว่าพวกยะฮูดีย์และนัศรอนีย์" ( ริญาลุล กัชชี หน้า 160 ) "ซุรอเราะฮฺจะต้องตายอย่างคนหลงแน่นอน" ( มั๊วะอฺญัม ริจญ์ลุล หะดีษ เล่มที่ 7 หน้า 241 )

ยิ่งไปกว่านั้น บุคคลผู้นี้ยังได้เคยแสดงมารยาททรามต่อท่านอิมามญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิกด้วยการผายลมใส่เคราของท่านอิมาม เพราะไม่พอใจต่อคำตอบของท่านเกี่ยวกับคำถามเรื่องการอ่านตะชะฮฺฮุด ( ริญาลุล กัชชี หน้า 159 )

ถึงขนาดนี้แล้ว ซุรอเราะฮฺ อิบนุ อะอฺยันผู้นี้ก็ยังได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจอย่างสูงจากนักวิชาการหะดีษของฝ่ายชีอะฮฺเป็นจำนวนมาก อาทิ เชคอัฏ-ฏูซีย์ ( ริยาล อัฏ-ฏูซีย์ หน้า 201 ) เชค อัน-นะญาชีย์ ( ริญาลุล นะญาชีย์ หน้า 132-133 ) เชค อิบนุ อัล-มุเฏาะฮฺฮิรฺ ( ริยาลุล หัลยฺ หน้า 76 ) เชค อับดุลหุเซน ชะเราะฟุดดีน อัล-มุเซาวีย์ ( อัล-มุรอญะอาต หน้า 727 หรือมุรอญะอะฮฺที่ 110 และหน้า 731 )

2. อบูบะศีรฺ ( ลัยษฺ อัล-บุคตะรีย์ ) เป็นผู้ชอบดื่มของมึนเมาเป็นอาจินต์ จนท่านอิมามญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิกต้องสั่งระงับ ( ฟุรูอฺ อัล-กาฟีย์ เล่มที่ 6 หน้า 411-412 กิตาบ อัล-อัชริบะฮฺ )

ในหนังสือ ริญาลุล กัชชี หน้า 116 มีรายงานว่าครั้งหนึ่งอบูบะศีรฺนั่งอยู่ที่หน้าประตูบ้านของท่านอิมามญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิก เขาขออนุญาตที่จะเข้าไปพบท่าน แต่ก็ถูกปฏิเสธ อบูบะศีรฺจึงกล่าวว่า "ถ้าฉันมีถาดสักใบหนึ่ง ฉันก็คงจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปอย่างแน่นอน" (พูดเหมือนกับว่าท่านณะอฺฟัรฺโลภในทรัพย์สินบนเล็กๆ น้อยๆ ) แล้ว หลังจากนั้นได้มีสุนัขตัวหนึ่งวิ่งเข้ามา และถ่ายปัสสาวะเข้าปากของอบูบะศีร

3. ญาบิรฺ อัล-ญุอฺฟีย์ ผู้ซึ่งถูกท่านอบู หะนีฟะฮฺ บุคคลร่วมสมัยเดียวกันกล่าววิจารณ์ว่า "ฉันไม่เคยเห็นใครจะเป็นจอมโกหกเหมือนญาบิรฺ อัล-ญุอฺฟีย์เลย" ( ตะฮฺซีบุต ตะฮฺซีบ เล่มที่ 10 หน้า 403 )

ญาบิรฺ ผู้นี้อ้างว่าเขาได้เรียนรู้หะดีษจากท่านอิมามบากิรมากมายถึง 70,000 หะดีษ ( ริญาลุล กัชชี หน้า 128 ) ครั้งหนึ่งซุรอเราะฮฺถามท่านอิมามญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิกเกี่ยวกับการรายงานหะดีษของญาบิรฺ ท่านอิมามญะอฺฟัรฺตอบว่า "เขาพบบิดาของฉันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และสำหรับฉัน เขายังไม่มาพบเลย" ( ริญาลุล กัชชี หน้า 126 )

นั่นหมายความว่า ในการพบเพียงหนึ่งครั้งนั้น ถ้าหะดีษอิมามบากิร 1 หะดีษ กินเวลาเพียง 1 นาที จะต้องใช้เวลาทั้งหมด 1,166 ชั่วโมงหรือ 48 วันกว่า ถ้าสมมุติว่าการที่ญาบิรฺได้พบอิมามบากิรฺเพียงครั้งเดียวนั้น กินเวลานานกว่า 48 วัน การพบกันครั้งนั้น ทั้งสองฝ่ายคงไม่ได้นำกิจกรรมอย่างอื่นๆ เลย แม้แต่การหลับนอน ตัวญาบิรเองจะเอาสมองที่ไหนไปจดจำหะดีษได้มากมายถึงเพียงนั้น และถ้าจะบันทึกลงในทันใด ระยะเวลาที่พบปะกันคงต้องใช้เวลานานกว่า 3 เดือนอย่างแน่นอน

4. อัล-มุฟัฎฎ็อล อิบนุ อุมัร เป็นบุคคลที่ท่านอิมามญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิกเคยกล่าวประณามว่าเป็นกาฟิร เป็นมุชริก ( มุคตะศ็อรฺ ตุหฺฟะติลอิษนัย อฺะชะรียะฮฺ หน้าที่ 2 จากอารัมภบท )

5. บุร็อยตฺ อิบนุ มุอาวิยะฮฺ อัล-อัจญ์ลีย์ เคยถูกท่านอิมามญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิกกล่าวสาปแช่งมาพร้อมๆ กับซุรอเราะฮฺ อิบนุ อะอฺยัน ( ริญาลุล กัชชี หน้า 148 )

6. เอฺาฟฺ อัล-อุก็อยลีย์ มีรายงานประวัติมาว่าเป็น "ค็อมมารฺ" หรือคนขี้เหล้า คอทองแดง ( ริญาลุล กัชชี หน้า 90 )

7. ฮัมมาด อิบนุ อีซา ถูกท่านอิมามญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิกตำหนิว่าไม่เอาไหน เพราะอายุ 60 ปีกว่าแล้ว ยังทำละหมาดไม่ถูกต้องเลย ( อัล-วากิฟะฮฺ ดิรอยะฮฺ ตะหฺลีลียะฮฺ เล่มที่ 1 หน้า 317 )

8. อัซ-ซัยยิด อิบนุ มุฮัมมัด อัล-หุมัยรีย์ ผู้ได้ชื่อว่าเป็น "กวีแห่งอะหฺลุลบัยตฺ" เป็นบุคคลที่ดื่มเหล้าจัด มีรายงานว่าตอนที่ป่วยหนักและใกล้จะสิ้นใจนั้น มีดวงหน้าดำคล้ำ ตาฝ้าฟางจนดูเป็นสีน้ำเงิน และมีอาการกระหายน้ำจัด ( สันนิษฐานว่า น่าจะตายเพราะโรคพิษสุราเรื้อรัง ) ( เราฎอตุ้ล ญันนาต เล่มที่ 1 หน้า 104 และริญาลุล กัชชี หน้า 242-245 )

เมื่อมีผู้นำเรื่องการชอบดื่มสุราของบุคคลผู้นี้ไปบอกเล่าต่อท่านอิมามญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิก (ชาวชีอะฮฺอ้างว่า)ท่านอิมามกลับกล่าวว่า "ขออัลลอฮฺจงเมตตาต่อเขาด้วย ไม่มีปัญหาสำหรับอัลลอฮฺเลยต่อการที่จะอภัยโทษให้แก่ผู้ที่รักท่านอะลีย์ .... " ( เราฎอตุ้ล ญันนาต เล่มที่ 1 หน้า 10, 111 และหนังสือ ละอาลีย์ อัล-อัคบารฺ เล่มที่ 4 หน้า 216 )

9. อะลี อิบนุ อบีฮัมซะฮฺ อัล-บิฎออินีย์ มีประวัติโดยย่อว่า เป็นจอมโหกคนหนึ่ง เป็นคนเลว ถูกสาปแช่ง และเคยยักยอกทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่ท่านมูซา อัล-กาซิม อิมามท่านที่ 7 ของชีอะฮฺอิมามียะฮฺ ส่งไปให้บุตรชายของท่านคือ ท่านอะลี อัรฺ-ริฎออฺ ( อิมามท่านที่ 8 ของพวกเขา ) ( อัล-วากิฟะฮฺ ดิรอยะฮฺ ตะหฺลีลียะฮฺ เล่มที่ 1 หน้า 418-428 )

บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้รายงานหะดีษมาจากท่านญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิก อิมามท่านที่ 6 ของชีอะฮฺอิมามียะฮฺ และหะดีษที่พวกเขารายงานก็ยังถูกบันทึกไว้ในตำราหะดีษที่ฝ่ายชีอะฮฺให้ความเชื่อถือหลายเล่ม อาทิ อัล-กาฟีย์ ของท่านกุลัยนีย์ เป็นต้น

10. มุฮัมมัด บิน มุสลิม บุคคลผู้นี้อ้างว่าได้ยินหะดีษของท่านอิมามบากิรมากมายถึง 30,000 หะดีษ และอีก 16,000 หะดีษจากท่านอิมามญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิก ( ริญาลุล กัชชี หน้า 109 )

มุฟัซซอลได้รายงานว่า เขาได้ยินท่านอิมามญะอฺฟัรฺกล่าวว่า "ขอการสาปแช่งของอัลลอฮฺจงมีแด่มุฮัมมัด บิน มุสลิม ผู้ที่บังอาจกล่าวว่า อัลลอฮฺไม่มีความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ นอกจากมันจะเกิดขึ้นจริงๆ เสียก่อน" ( ริญาลุล กัชชี หน้า 113 )- - - - - - - -
Source : อ.ปราโมทย์ ศรีอุทัย, ธาตุแท้ชีอะฮฺ, เอกสารถ่ายสำเนาจากต้นฉบับพิมพ์ดีด, พ.ศ. 2543, หน้า 9 - 10 และ 13 - 14 และ Enforcement of Sharia, translated from Urdu Booklet "Nifaz-e-Shariat" compiled by Chaudhry Amanullah Lak, M.A., LL.B Advocate Gujrat Pakistan, p. 62 - 66

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ค้นหา