เมนูของเรา

โต้อัต-ตียานีย์ : อัต-ตีญานีเป็นนักวิชาการขนานแท้หรือไม่?

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 25/5/2007 21:09:00 (4477 ครั้งที่อ่าน)
โต้อัต-ตียานีย์

โดย อับดุลมาลิก สงวนธรรม

อัต-ตีญานีได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือ "จงสอบถามบรรดาผู้รู้" หน้า 119 ตอนหนึ่งมีใจความว่า :

"ถ้าท่านสอบถามพวกเขา(ชาวอะหฺลุซซุนนะฮฺ)ว่า "พวกมุนาฟิกเหล่านี้ได้แก่ใครกันบ้าง (นั่นคือ)ที่มีกล่าวไว้มากกว่า 150 อายะฮฺตามที่ถูกประทานลงมาในซูเราะฮฺที่ 9 และ 63" พวกเขาจะตอบว่า "พวกมุนาฟิกเหล่านั้นได้แก่ อับดุลลอฮฺ บิน อุบัยย์ และอับดุลลอฮฺ บิน สะลูล" นอกจากบุคคลทั้งสองนี้แล้ว พวกเขาหาบุคคลอื่นไม่เจอ"

และอีกตอนหนึ่งอัต-ตีญานีกล่าวว่า "มุนาฟิกจะจำกัดอยู่เฉพาะอิบนิ อุบัยย์ และอิบนิ อบี สะลูลเพียงสองคนได้อย่างไร ก็ในเมื่อบุคคลทั้งสองมุสลิมรู้จักเป็นอย่างดีแล้ว? " (หนังสือ "จงสอบถามบรรดาผู้รู้" หน้า 119)

ไม่น่าเป็นไปได้อัต-ตีญานีจะพลาดท่าเป็นปลาตายน้ำตื้น เพียงเรื่องพื้นๆ ธรรมดา อัต-ตีญานียังผิดพลาดอย่างไม่น่าเชื่อ ขอให้เราไปดูกันว่าความผิดพลาดตรงนี้มีอะไรบ้าง?

1. อัต-ตีญานีกล่าวว่าในซูเราะฮฺที่ 9 (อัต-เตาบะฮฺ) และ 63 (อัล-มุนาฟิกูน) มีเรื่องราวของพวกมุนาฟิกูนกล่าวเอาไว้มากกว่า 150 อายะฮฺ มันจะเป็นไปได้อย่างไร อัต-ตีญานีไม่รู้หรือว่า เมื่อนับจำนวนอายะฮฺทั้งหมดในทั้งสองซูเราะฮฺรวมกัน ผลรวมจะได้เพียง 140 อายะฮฺเท่านั้น กล่าวคือซูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺมี 129 อายะฮฺ และซูเราะฮฺอัล-มุนาฟิกูนมี 11 อายะฮฺ และในซูเราะฮฺทั้งสอง ก็มิใช่ว่าทุกๆ อายะฮฺจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกมุนาฟิกูนไปเสียทั้งหมด

ในซูเราะฮฺอัต-เตาะบะฮฺ มีหลายๆ อายะฮฺที่ไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงพวกมุนาฟิกูน การเขียนอย่างนี้ของอัต-ตีญานีอาจจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจไปว่า โองการที่เกี่ยวข้องกับพวกมุนาฟิกูนนั้นถูกจำกัดอยู่เพียงสองซูเราะฮฺนี้เท่านั้น นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นความผิดพลาดของอัต-ตีญานี ทั้งๆ ที่ความจริงอายะฮฺที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกมุนาฟิกูนนั้นยังปรากฏอยู่ในซูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ, อาลิอิมรอน, อัน-นิสาอฺ, อัล-มาอิดะฮฺ และในอีกหลายๆ ซูเราะฮฺ

2. อัต-ตีญานีเข้าใจผิดคิดว่า อับดุลลอฮฺ บิน อุบัยย์ และอับดุลลอฮฺ บิน สะลูล เป็นคนสองคน และเป็นคนละคนกัน ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง ชื่อทั้งสองนั้นเป็นชื่อของบุคคลเดียวกัน นั่นคือ อับดุลลอฮฺ บิน อุบัยย์ บิน สะลูล หัวหน้าของพวกมุนาฟิกูนในนครมะดีนะฮฺ

3. ข้อความที่อัต-ตีญานีกล่าวว่า "...... นอกจากบุคคลทั้งสองนี้แล้ว พวกเขาหาบุคคลอื่นไม่เจอ" นั้นแสดงให้เห็นถึง "ความเขลาสองเท่า" ของอัต-ตีญานี และแสดงให้เห็นถึง "ความหยาบใหญ่" ของอัต-ตีญานีที่กล้าพูดโดยปราศจากความรู้ และปราศจากหลักฐาน ถ้าอัต-ตีญานีได้อ่านหนังสือประวัติชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ ฉบับที่มีชื่อเสียงโด่งดัง อย่างเช่น ซีเราะฮฺ อิบนิ ฮิชาม เมื่อนั้นอัต-ตีญานีจะพบชื่อของพวกมุนาฟิกูนเต็มไปหมด อิบนิ ฮิชามได้บันทึกชื่อของพวกมุนาฟิกูนเอาไว้ในส่วนที่สองของหนังสือเต็มไปหมด มีความยาวถึง 10 หน้ากระดาษ อิบนิ ฮิชามบันทึกชื่อของพวกมุนาฟิกูน ชื่อบิดาของพวกเขา นอกจากนี้ยังได้ยกอายะฮฺอัล-กุรฺอานที่ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับพวกเขาเอามาประกอบไว้ด้วยเช่นกัน นักประวัติศาสตร์และนักตัฟซีรฺอัล-กุรฺอานคนอื่นๆ มีมากมายหลายคนได้บันทึกชื่อของพวกมุนาฟิกูนเอาไว้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ อัต-ตีญานียังได้กระทำผิดชนิดครึกโครมอย่างยิ่งประการหนึ่ง เพราะเขากล่าวว่า "ข้าฯ ได้เปลี่ยนจากการนับถือเศาะหาบะฮฺบางคนที่หันหลังกลับ เช่น มุอาวิยะฮฺ, อัมรฺ อิบนิ อัล-อาส, อัล-มุฆีเราะฮฺ อิบนิ ชัวะอฺบะฮฺ, อบู หุรอยเราะฮฺ, อิกริมะฮฺ, กะอับ อัล-อะฮฺบารฺ, และบุคคลอื่นๆ อีก มาเป็นการนับถือเศาะหาบะฮฺที่กตัญญู ผู้ซึ่งไม่เคยผิดสัญญาที่ให้ไว้กับท่านศาสดา ศ็อลฯ ....." ( ในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้รับทางนำ หน้า 160 )

ข้อความข้างต้นไม่ถูกต้องและเป็นการหลอกลวง ซึ่งเราจะได้อธิบายถึงเรื่องนี้ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ความผิดอันใหญ่หลวงที่อัต-ตีญานีได้กระทำขึ้น ณ ที่นี้ก็คือ การที่อัต-ตีญานีถือว่ากะอับ อัล-อะฮฺบารฺเป็นหนึ่งในบรรดาเศาะหาบะฮฺ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงกะอับ อัล-อะฮฺบารฺเป็นเพียงตาบิอีนคนหนึ่งเท่านั้น เขาเข้ารับอิสลามภายหลังวะฟาต( มรณกรรม )ของท่านศาสดา ศ็อลฯ บรรดาอุลามะฮฺและนักประวัติศาสตร์ล่วงรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี จะมีก็แต่อัต-ตีญานีนี่แหละ ความเขลาของเขาได้ฉุดกระชากให้เขาจมลงสู่ความผิดพลาดอันเป็นมลทิน

ความผิดพลาดของอัต-ตีญานีที่ปรากฏอยู่ในหนังสือของเขามีมากมาย และถ้าเราต้องการที่จะติดตามและตรวจสอบทุกๆ ข้อความที่เขานำมาอ้างแล้ว เราจะพบความผิดพลาดกองสุมเป็นภูเขา อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างที่คัดมาให้ดูข้างต้นก็เพียงพอแล้วที่จะฉายให้เห็นภาพความเป็นนักวิชาการอันจอมปลอมของอัต-ตีญานี

ด้วยตัวอย่างนี้ ผู้อ่านจะได้ประจักษ์ถึงความเขลาของอัต-ตีญานี และแน่นอนที่สุดทุกท่านคงจะตระหนักดีว่า ความเขลาจะไม่มีวันนำไปสู่ "ทางนำ" หรือฮิดายะฮฺของอัลลอฮฺ ศุบหฯ ได้อย่างแน่นอน

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ค้นหา