เมนูของเรา

โต้อัต-ตียานีย์ : อัต-ตีญานีโกหกเรื่องหะดีษ "เศาะหาบะฮฺของฉันเปรียบเสมือนดวงดาว"

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 25/5/2007 21:06:21 (4710 ครั้งที่อ่าน)
โต้อัต-ตียานีย์

โดย อ.ปราโมทย์ ศรีอุทัย

ยังมีหะดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านเชคอัต-ตีญานีได้กล่าวถึงไว้ในหนังสือ "ขออยู่กับผู้สัตย์จริง" หน้า 19 และหนังสือ "ชีอะฮฺคือซุนนะฮฺที่แท้จริง" หน้า 195 โดยอ้างว่า ฝ่ายซุนนะฮฺได้อ้างหะดีษบทนี้มาเป็นหลักฐานว่า เศาะหาบะฮฺทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณธรรม นั่นคือหะดีษที่มีข้อความว่า "เศาะหาบะฮฺของฉันเปรียบเสมือนดวงดาว ไม่ว่าพวกท่านจะปฏิบัติตามบุคคลใด พวกท่านก็จะได้รับทางนำ" ซึ่งมีข้อความเป็นภาษาอาหรับว่า "อัศหาบีย์ กัน-นุญูม บิอัยยิฮิม อิกตะดัยตุม อิฮฺตะดัยตุม"

เชคอัต-ตีญานีได้เคยตั้งปณิธานเอาไว้ ดังที่เจ้าตัวเองได้เขียนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือ "ในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้รับทางนำ" หน้า 85 มีข้อความว่า :

"เพราะข้าฯ จะทำการวิจัยงานอันยากและยาวนี้ ข้าฯ จึงสัญญากับตนเองว่า จะพึ่งพาอาศัยอัล-หะดีษอันถูกต้องเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งฝ่ายซุนนะฮฺและฝ่ายชีอะฮฺ"

แต่หะดีษบทข้างต้นนี้ ทั้งฝ่ายซุนนะฮฺและฝ่ายชีอะฮฺมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นหะดีษที่ถูกกุเท็จขึ้นมาแน่นอน แล้วท่านเชคอัต-ตีญานีนำมันมา "ยัดเยียด" ให้กับฝ่ายซุนนะฮฺทำไม ในเมื่อฝ่ายซุนนะฮฺเองก็ไม่เคยมีนักวิชาการหะดีษท่านใด อ้างหะดีษเก้บทนี้ เพื่อยืนยันความีคุณธรรมของบรรดาเศาะหาบะฮฺแม้แต่คนเดียว

นี่คือ "การหลอกลวง" อีกครั้งหนึ่งของท่านเชคอัต-ตีญานี ใช่หรือไม่?

ปณิธานและสัญญาที่ท่านกล่าวเอาไว้ข้างต้นนั้น มันเป็นแค่เพียง "ลมปาก" ที่ท่านเจตนากล่าวออกมา เพื่อล่อลวงผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ชาวซุนนะฮฺให้หลงเชื่อว่า หะดีษต่างๆ ที่ท่านนำมาอ้างในหนังสือของท่าน ล้วนเป็นหะดีษเศาะเฮี๊ยะฮฺทั้งสิ้น อย่างนั้นใช่ไหม?

(หมายเหตุ) ความเป็นเท็จของหะดีษบทนั้น ทางฝ่ายชีอะฮฺคือท่านเชคอัต-ตีญานีเองก็ได้แสดง "ทัศนะ" ไว้อย่างชัดเจนแล้วในหนังสือ "ขออยู่กับผู้สัตย์จริง" หน้า 19 และ หน้า 20 ส่วนทางฝ่ายซุนนะฮฺ ท่านเชคอัล-อัลบานีย์ก็ได้ทำการวิจารณ์หะดีษบทนี้เอาไว้อย่างละเอียดในหนังสือ "อัฎ-เฎาะอีฟะฮฺ" ของท่าน เล่มที่ 1 หน้า 78 หรือหะดีษที่ 58 จากหนังสือเล่มนี้Source : อ.ปราโมทย์ ศรีอุทัย, ธาตุแท้ชีอะฮฺ, เอกสารถ่ายสำเนาจากต้นฉบับพิมพ์ดีด, พ.ศ. 2543, หน้า 25-26

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ค้นหา