เมนูของเรา

อิบนฺ สะบาอฺ : อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺในหนังสือของสุนนีย์

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 7/6/2007 15:03:52 (6021 ครั้งที่อ่าน)
อิบนฺ สะบาอฺ

แปลและเรียบเรียงโดย อับดุลมาลิก สงวนธรรม

ความมีตัวตนอยู่จริงของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺปรากฏเป็นรายงานอยู่ในหนังสือของอะหฺลิส สุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺที่เชื่อถือได้หลายเล่มด้วยกัน หนังสือของอะหฺลิส สุนนะฮฺฯ ส่วนมากจะจัดเรื่องนี้ให้เด่นเป็นพิเศษ การศึกษาบุคลิกภาพและความคิดของเขาก็เป็นไปตามภววิสัยปราศจากอคติใดๆ ท่านอิมามอบู หะนีฟะฮฺ(ตายในปี ฮ.ศ. 150)กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างยืดยาว ท่านกล่าวว่า "อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺเป็นยะฮูดีที่เข้ารับอิสลามในสมัยของท่านอุษมาน รอฎิฯ เขาเป็นผู้ปลุกปั่นยุยงให้ชาวอียิปต์สังหารท่านอุษมาน เขามีแนวโน้มไปทางท่านอะลี รอฎิฯ แต่เขามีความสกปรกโสมมอยู่ภายใน" (จากหนังสือมุสนัด อัล-อิมาม อัล-อะซฺาม หน้า 158)

ในหนังสือ "ความแตกต่างระหว่างกลุ่มคณะต่างๆ" อัล-บัฆดาดีกล่าวว่า อิบนฺ อัล-เซาดะฮฺเป็นสาวกศาสนายูดาย เขาต้องการจะทำลายศาสนาของพี่น้องมุสลิมโดยอาศัยการตีความของเขาเกี่ยวกับตัวท่านอะลี รอฎิฯ และบุตรของท่าน ทั้งนี้เพื่อที่มุสลิมจะได้เชื่อในตัวท่านอะลีเหมือนกับความเชื่อที่พวกคริสเตียนมีต่อท่านนบีอีซา อะลัยฮิสสะลาม (จากหนังสือ อัล-ฟัรกฺ บัยนัล ฟิรอก โดยอัล-บัฆดาดี, หน้า 233)

อะบุล มุซัฟฟัรฺ อัล-อิสฟะรอยนี่กล่าวถึงเรื่องของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺ ไว้ในหนังสือของท่านชื่อ "ทางนำในศาสนา" อัซ-รอซีย์เขียนถึงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ "ความเชื่อของกลุ่มคณะต่างๆ : มุสลิมและมุชริกีน" อิบนฺ ฮัมซฺในหนังสือ "อัล-ฟัสลฺ" และอื่นๆ อัช-ชาฮฺริสตานีย์เขียนเรื่องนี้ไว้ในบทหนึ่งของหนังสือ "หลักความเชื่อและนิกายต่างๆ" ตอนหนึ่งกล่าวว่า "ชาวอัซ-สะบาอียะฮฺคือ สาวกของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺ ผู้ที่กล่าวกับท่านอะลี รอฎิฯ ว่า "ท่านนั่นแหละที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าของเรา" ท่านอะลีจึงเนรเทศเขาไปยังเมืองอัล-มะดาอิน กล่าวกันว่าเขาเป็นยะฮูดีที่เปลี่ยนมารับอิสลามในภายหลัง ในสมัยที่เขายังเป็นยะฮูดีอยู่ เขายืนยันว่ายูซะอฺ(โยชัว)บุตรของนูนเป็นผู้รับมรดกการปกครองของท่านนบีมูซา อะลัยฮิสสะลาม ความเห็นเช่นเดียวกันนี้แหละที่เขานำมาพาดพิงถึงท่านอะลี รอฎิฯ เขานำเอาความคิดที่ว่าท่านอะลีเป็นอิมาม(ผู้นำ)มาอธิบายเป็นคนแรก ต่อมาพวกสุดโต่งกลุ่มคณะต่างๆ ล้วนแตกออกไปจากต้นตอความคิดแห่งนี้นั่นเอง พวกสุดโต่งดังกล่าวได้แก่พวกที่อ้างว่าท่านอะลียังมีชีวิตอยู่ ท่านไม่ได้ถูกสังหาร และส่วนที่เป็นของพระเจ้ายังคงสถิตอยู่ในตัวของท่าน"

"พวกสุดโต่งกล่าวว่า ท่าน(อะลี)คือคนที่มาในหมู่เมฆ ฟ้าร้องเป็นเสียงของท่าน ฟ้าแลบคือการหวดแส้ของท่าน และท่านจะลงมายังโลกในภายหลังเพื่อที่จะทำให้โลกอุดมไปด้วยความยุติธรรม ในระดับเดียวกับที่โลกเคยเต็มไปด้วยความอยุติธรรมมาก่อน" (จากหนังสือ อัล-มิลลาล วะ อัล-นิฮาล โดยอัช-ชาฮฺริสตานีย์ เล่ม 2 หน้า 22)

อิบนฺ อะษากิรฺได้กล่าวไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ของท่านว่า "เมื่อท่านอะลี รอฎิฯ ได้รับเลือกเป็นเคาะลีฟะฮฺ ท่านจึงกล่าวคำปราศรัย อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺได้ยืนขึ้นกล่าวว่า "ท่านเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งโลก" ท่านอะลีจึงเตือนว่า "จงยำเกรงอัลลอฮฺ" เขากล่าวอีกว่า "ท่านเป็นกษัตริย์" ท่านอะลีได้เตือนอีกครั้งหนึ่งว่า "จงยำเกรงอัลลอฮฺ" เขายืนยันว่า "ท่านสร้างบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย และได้กำหนดส่วนแบ่งของพวกเขา" ด้วยเหตุนี้แหละท่านอะลีจึงได้สั่งให้ประหารเขาเสีย" (จากหนังสือประวัติศาสตร์ของอิบนฺ อะษากิรฺ เล่ม 7 หน้า 430)

สุดท้าย เราขอเปิดเผยสิ่งที่ ดร.อะหฺมัด อะมีน นักวิชาการชีอะฮฺได้เขียนเกี่ยวกับอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺและพลพรรคของเขาว่า "กลุ่มลึกลับต่างๆ ได้แผ่ขยายออกไปในช่วงปลายยุคการปกครองของท่านอุษมาน ทุกกลุ่มต่างเรียกร้องให้ปลดท่านออกจากตำแหน่ง และให้เลือกคนอื่นขึ้นมาแทน กลุ่มเหล่านี้บางกลุ่มทำการเรียกร้องสิทธิให้กับท่านอะลี นักโฆษณาชวนเชื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดได้แก่ อับดุลลอฮฺ อิบน สะบาอฺ เขาเป็นยะฮูดีจากยะมันที่เข้ารับอิสลามในเวลาต่อมา เขาท่องเที่ยวไปยังเมืองบัสเราะฮฺ กูฟะฮฺ อัช-ชามและอียิปต์ เขากล่าวว่านบีทุกคนมีผู้รับมรดกการปกครองและท่านอะลีคือผู้รับมรดกการปกครองของท่านนบีมุฮัมมัด เพราะฉะนั้นจะมีใครอยุติธรรมเสียยิ่งกว่าบุคคลที่ไม่ยอมดำเนินตามคำสั่งเสียของท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลฯ และกระโดดข้ามผู้รับมรดกการปกครองของท่าน เขา(อิบนฺ สะบาอฺ)เป็นหนึ่งในบุคคลที่กระตือรือร้นที่สุดในการแข็งข้อต่อท่านอุษมาน จนกระทั่งอุษมานถูกสังหารในที่สุด" (จากหนังสือ The Dawn of Islam หรือรุ่งอรุณแห่งอิสลาม โดย ดร.อะหฺมัด อะมีน หน้า 254)

ข้อความดังกล่าวข้างต้นยกมาจากตำรับตำราของนักปราชญ์สำคัญๆ ทั้งหมดต่างยืนยันถึงความมีอยู่จริงของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺอย่างชัดเจน นักปราชญ์เหล่านี้ยังยืนยันด้วยว่า อิบนฺ สะบาอฺมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ เพราะฉะนั้น เราจึงไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ยืนกรานว่าอิบนฺ สะบาอฺเป็นเพียงบุคคลตามตำนานเท่านั้น


Source :

1. หนังสือของ Dr.Mohammad Yousof Al-Nagrami, Al Shi'aa on The Scale, translated by Ahmad Ibrahim Al Shareef, 1989, printed by unknown publisher, pp. 48-64

2. เว็บไซต์ www.ansar.org

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ค้นหา