เมนูของเรา

ถ้อยแถลงของเรา : ข่าวสารจากเว็บอะหฺลุซซุนนะฮฺที่ขอแนะนำ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 20/5/2007 21:40:00 (5785 ครั้งที่อ่าน)
ถ้อยแถลงของเรา

บทความจากเว็บเชคริฎอ อะหฺมัด สมะดี

 แนวทางของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺและสะละฟุศศอและฮฺ
 ทำไมเราจึงต้องศึกษาประวัติศาสตร์อิสลาม
 อย่าลืมว่าชีอะฮฺเป็นใคร ?
 ฮิซบุลลอฮฺแห่งเลบานอน : เครื่องมือของชีอะฮฺแห่งประเทศอิหร่านในการหลอกชาวมุสลิม

บทความจากเว็บอาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้
 ข้อแตกต่างด้านโครงสร้างศาสนาระหว่างซุนนะห์และชีอะฮ์
 อัลกุรอานและฮะดีษตามความเชื่อของชีอะฮ์
 ครอบครัวและวงศ์วานของท่านนบี
 ภรรยาของท่านนบีคืออะฮ์ลุ้ลบัยต์
 ฮะดีษซะก่อลัยน์....สิ่งหนักทั้งสอง
 ใครคืออะฮ์ลุ้ลบัยต์ ที่ระบุในซูเราะห์อัลอะห์ซาบ อายะห์ที่ 33
 ฮะดีษกิซาอ์ กับซูเราะห์อัลอะห์ซาบ อายะห์ที่ 33
 ท่านอาลีและครอบครัวจากซูเราะห์อัซซุอะรออ์ อายะห์ที่ 23
 "อิมามะห์"....การศรัทธาต่ออิหม่าม
 คำสั่งแต่งตั้งอิหม่าม
 หลักฐานตั้งอิหม่าม จากซูเราะห์อัลมาอิดะห์ อายะห์ 55
 อายะห์อัตตับลีฆ ซูเราะห์อัลมาอิดะห์ อายะห์ที่ 67
 มุบาฮะละห์
 ฮะดีษมันซีละห์.....ท่านนบีกับท่านอาลีเปรียบดังมูซากับฮารูณ
 ละครฉากนี้ที่ ฆ่อดีรคุม
 คำตอบจากท่านอาลี
 อาลีช่วยด้วย !!
 อาลีช่วยด้วย !!
 อาลีหรือเยซู
 นครแห่งความรู้
 ฮุเซนมาจากฉันและฉันก็มาจากฮุเซน
 ศอฮาบะห์ในมุมมองของชีอะห์
 อัศฮาบีย์ ประชาชาติของฉัน
 ชีอะห์ใส่ร้ายศอฮาบะห์ว่าเป็นมุนาฟิก
 พฤหัสบดีวิปโยค
 จุดยืนของท่านอาลีที่มีต่อท่านอบูบักร์และท่านอุมัร
 เมื่อท่านอาลีประณามและสาปแช่งชีอะฮ์

เทปคำบรรยายจากเว็บอาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้
 ระหว่างซุนนะห์กับอะห์ลุลบัยต์......เหมือนหรือต่างกัน
 ชีอะห์ตัดทอนฮะดีษ นำเสนอเพียงบางส่วนเพื่อตบตาชาวโลก
 ท่านนบีมอบธงให้อาลีในวันคอยบัร
 ท่านอาลีมีสถานะเช่นเดียวกับนบีฮารูณจริงหรือ
 เหตุเกิดที่ฆ่อดีรคุม
 ฮะดีษในมุมของชีอะห์
 ชีอะห์ตั้งอิหม่ามด้วยอัลกุรอานปลอมชื่อซูเราะห์อัลวิลายะห์
 ชีอะห์อ้างมั่วเรื่องหลักฐานตั้งอิหม่าม จากซูเราะห์อัลมาอิดะห์ อายะห์ที่ 55
 ชีอะห์บิดเบือนความหมายอัลกุรอานซูเราะห์อัลมาอิดะห์ อายะห์ที่ 67
 ชีอะห์เชื่อว่าอิหม่ามคือบุคคลวิเศษ
 ข้อต่างระหว่างอะกีดะห์ของชาวซุนนะห์กับอะกีดะห์ของลัทธิชีอะห์อิหม่ามสิบสอง
 ลัทธิชีอะห์อิหม่ามสิบสองไม่ใช่มัซฮับในอิสลาม
 อะกีดะห์ลวงโลกของชีอะห์อิหม่ามสิบสอง
 ชีอะห์ตามอะห์ลุลบัยต์จริงหรือ ?
 ชีอะห์บิดเบือนอัลกุรอานโดยเล่ห์เหลี่ยมทางภาษา
 อัลกุรอานยืนยันบรรดาภรรยาของนบีคืออะห์ลุลบัยต์
 ชีอะห์ด่าประณามอะห์ลุลบัยต์
 อะห์ลุลบัยต์คือใคร
 ชีอะห์อิหม่ามสิบสอง
 กำเนิดกลุ่มชีอะห์
 กำเนิดกลุ่มและพรรคต่างๆ
 อิสลามไม่มีนิกาย
 ทางรอดและทางหลง
 ดับเครื่องชนชีอะอ์ที่สตูล

เทปวิดีโอจากเว็บอาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้
 การบรรยายหัวข้อ "ดับเครื่องชน..ชีอะฮฺ" โดย.. อ.ฟารีด เฟ็นดี้ จว.สตูล

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ค้นหา