เมนูของเรา

(1) 2 3 4 ... 11 »

อิบนฺ สะบาอฺ : อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺในหนังสือของนักบูรพาคดี

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 7/6/2007 15:05:57 (6361 ครั้งที่อ่าน)
อิบนฺ สะบาอฺ

แปลและเรียบเรียงโดย อับดุลมาลิก สงวนธรรม

หนังสือของพวกนักบูรพาคดีไม่เพียงจะกล่าวถึงอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺ เท่านั้น แต่หนังสือเหล่านี้ยังวิเคราะห์ชีวิตของเขาในแง่มุมต่างๆ อีกด้วย นักบูรพาคดีได้ศึกษาปัจจัยต่างๆ ซึ่งผลักดันให้เขาสามารถเผยแพร่แนวคิดที่เป็นภัยในหมู่พี่น้องมุสลิม แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงความคิดเห็นและทรรศนะของบรรดานักบูรพาคดีที่มีต่ออิบนฺ สะบาอฺ เราควรจะมาดูก่อนว่า นักบูรพาคดีพยายามพิสูจน์ถึงความมีตัวตนของอิบนฺ สะบาอฺอย่างไรและในลักษณะไหน เพราะเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่ในความคิดของนักวิจัยบางคน

อ่านต่อ... | 8758 ไบต์

อิบนฺ สะบาอฺ : อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺในหนังสือของสุนนีย์

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 7/6/2007 15:03:52 (6022 ครั้งที่อ่าน)
อิบนฺ สะบาอฺ

แปลและเรียบเรียงโดย อับดุลมาลิก สงวนธรรม

ความมีตัวตนอยู่จริงของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺปรากฏเป็นรายงานอยู่ในหนังสือของอะหฺลิส สุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺที่เชื่อถือได้หลายเล่มด้วยกัน หนังสือของอะหฺลิส สุนนะฮฺฯ ส่วนมากจะจัดเรื่องนี้ให้เด่นเป็นพิเศษ การศึกษาบุคลิกภาพและความคิดของเขาก็เป็นไปตามภววิสัยปราศจากอคติใดๆ ท่านอิมามอบู หะนีฟะฮฺ(ตายในปี ฮ.ศ. 150)กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างยืดยาว ท่านกล่าวว่า "อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺเป็นยะฮูดีที่เข้ารับอิสลามในสมัยของท่านอุษมาน รอฎิฯ เขาเป็นผู้ปลุกปั่นยุยงให้ชาวอียิปต์สังหารท่านอุษมาน เขามีแนวโน้มไปทางท่านอะลี รอฎิฯ แต่เขามีความสกปรกโสมมอยู่ภายใน" (จากหนังสือมุสนัด อัล-อิมาม อัล-อะซฺาม หน้า 158)

อ่านต่อ... | 4660 ไบต์

อิบนฺ สะบาอฺ : อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺในหนังสือของชีอะฮฺ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 7/6/2007 15:01:42 (6323 ครั้งที่อ่าน)
อิบนฺ สะบาอฺ

แปลและเรียบเรียงโดย อับดุลมาลิก สงวนธรรม

ในบรรดาหนังสือสำคัญๆ ของชีอะฮฺ มีหลายเล่มที่เขียนเกี่ยวกับอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺเอาไว้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ :

อัล-กุลัยนีย์ ปราชญ์ชีอะฮฺผู้มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่ง ได้กล่าวไว้ในหนังสือ "อัล-กาฟีย์" เล่ม 7 หน้า 257 ว่า "มีคนบางคนมาหาท่านอะมีรุ้ล มุอฺมินีน แล้วกล่าวว่า "ขอความสันติจงมีแด่ท่าน พระผู้เป็นเจ้าของเรา" ท่านจึงสั่งให้พวกเขาเตาบะฮฺ(สำนึกผิดและขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ ศุบหฯ) แต่พวกเขาปฏิเสธ ดังนั้นท่านจึงขุดหลุมขึ้นมาแล้วสุมไฟขึ้น จากนั้นจึงโยนพวกเขาลงไปในหลุมไฟ"

อ่านต่อ... | 11012 ไบต์

อิบนฺ สะบาอฺ : สาเหตุที่มีการปฏิเสธความมีอยู่จริงของอิบนฺ สะบาอฺ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 7/6/2007 14:57:24 (5249 ครั้งที่อ่าน)
อิบนฺ สะบาอฺ

แปลและเรียบเรียงโดย อับดุลมาลิก สงวนธรรม

เมื่อเราศึกษาความรู้สึกนึกคิดของคนที่กล่าวว่า อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺไม่เคยมีอยู่จริง เราพบว่าคนพวกนี้มีความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายบางประการ นั่นคือ ต้องการจะพิสูจน์ว่าอัช-ชีอะฮฺนั้นมีอยู่ในสมัยของท่านรสูล ศ็อลฯ แล้ว หรืออย่างน้อยที่สุดก็ในช่วงที่ท่านรสูลสิ้นชีวิต(วะฟาต) นักปราชญ์บางท่าน เช่น ฮุสเซน บัคชฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ "อิมามัตและมุลูกียะฮฺ" ฉบับพิมพ์เป็นภาษาอุรฺดู ความว่า "แท้ที่จริงแล้วหลักความเชื่อของชีอะฮฺเริ่มต้นในวันที่ท่านอิมามอะลีปฏิเสธไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออำนาจและทำการท้าทายอำนาจดังกล่าว วันที่ท่านทำให้เป็นที่ชัดเจนถึงสิทธิของท่านในการสืบการปกครองโดยแสดงพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือ รัฐบาลในสมัยนั้นไม่สามารถแก้ตัวกับหลักฐานดังกล่าวได้" (จากหนังสือ อิมามัตและมุลูกียะฮฺ ฉบับภาษาอุรดู โดยฮุสเซน บัคชฺ หน้า 66)

อ่านต่อ... | 9215 ไบต์

อิบนฺ สะบาอฺ : อิบนฺ สะบาอฺเป็นนิทานหรือเป็นเรื่องจริง

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 7/6/2007 14:54:28 (5122 ครั้งที่อ่าน)
อิบนฺ สะบาอฺ

แปลและเรียบเรียงโดย อับดุลมาลิก สงวนธรรม

ก่อนที่จะศึกษาบทบาทและแนวความคิดของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบาอฺ อัล-ซุฟฟานี หรืออีกนามหนึ่งคือ อิบนฺ เซาดะฮฺ เราควรจะมาพูดถึงความมีตัวตนอยู่จริงของเขาก่อนจะดีกว่า ปวงนักปราชญ์ให้ความสำคัญกับเขาในระดับสูงทีเดียว บางท่านกล่าวโทษเขาว่า เขาต้องรับผิดชอบต่อลัทธิแปลกปลอมที่เกิดขึ้น นักปราชญ์บางท่านสงสัยในความมีตัวตนอยู่จริงของเขา โดยกล่าวว่าเขาไม่มีตัวตน เป็นเพียงบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นมาตามตำนานเท่านั้น

อ่านต่อ... | 8856 ไบต์

อิบนฺ สะบาอฺ : อิบน ซะบาอฺกับกำเนิดลัทธิชีอะฮฺ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 7/6/2007 14:52:07 (5432 ครั้งที่อ่าน)
อิบนฺ สะบาอฺ

แปลและเรียบเรียงโดย อับดุลมาลิก สงวนธรรม

ด้วยความฉลาดแกมโกง อิบนฺ ซะบาอฺรู้อยู่เต็มอกว่า การที่จะทำลายความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของอิสลามทีละน้อยๆ ตามแผนการร้ายระยะยาวนั้น สิ่งที่จำเป็นจะต้องทำก็คือการทำให้โครงสร้างพื้นฐานของอิสลามถึงกับพิการลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการว่าด้วยเอกภาพของอัลลอฮฺ(เตาฮีด)และภาวะศาสดาของรสูลท่านสุดท้าย ศ็อลฯ เขาได้คิดค้นแนวความคิดใหม่ๆขึ้นมา ซึ่งต้องการจะให้แนวคิดเหล่านี้เป็นอิสระจากข้อห้ามและข้อจำกัดทางศีลธรรมทั้งปวง บรรดามุสลิมที่เชื่ออยู่แล้วว่าท่านนบีอีซาจะลงมายังโลกนี้อีกครั้งก่อนวันอวสานของโลก อิบนฺ ซะบาอฺก็ไปเทศนากับพวกเขาว่า ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ ศาสดาแห่งอิสลามจะกลับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งเช่นกัน เพื่อจะมาปรับปรุงและเสริมสร้างศรัทธาให้เข้มแข็งขึ้นตราบจนอวสานของโลก

อ่านต่อ... | 32441 ไบต์

อิบนฺ สะบาอฺ : อับดุลลอฮฺ บิน ซะบาอฺ : ที่มาของการใส่ร้ายเศาะหาบะฮฺ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 7/6/2007 14:48:52 (5244 ครั้งที่อ่าน)
อิบนฺ สะบาอฺ

อัน-นุบัคตี ได้เขียนในหนังสือของเขาชื่อ "ฟิรอกุช-ชีอะฮฺ" ว่า บุคคลแรกที่ใส่ร้ายท่านอบูบักร, อุมัรและอุษมานนั้นคืออับดุลลอฮฺ บินสะบาอฺ

การกล่าวถึงเศาะหาบะฮฺเหล่านั้นในด้านลบ การกล่าวหา การโจมตี การประณามและการใส่ร้ายเศาะหาบะฮฺทั้งสาม(รวมถึงท่านหญิงอาอิชะฮฺ, ฮัฟเซาะฮฺ, ฏ็อลฮะฮฺ, ซุบัยรฺ ฯลฯ) นั้นยังคงมีเหลืออยู่ในคนบางกลุ่มในปัจจุบัน มิหนำซ้ำพวกนี้เชื่อว่า การใส่ร้ายดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงการศรัทธาที่แท้จริง ผู้ใดไม่ใส่ร้ายและไม่กล่าวหาเคาะลีฟะฮฺทั้งสามถือว่าไม่ใช่สาวกที่ศรัทธามั่นคง ทั้งๆ ที่เคาะลีฟะฮฺทั้งสามเป็นผู้ช่วยเหลือท่านนบีฯ อย่างซื่อสัตย์ และเป็นที่รักใคร่ของท่านนบีฯ

อ่านต่อ... | 9643 ไบต์

อะหฺลุลบัยตฺ : อายะฮฺฏอฮิรฺและหะดีษกิสาอฺไม่ใช่ข้อยืนยันเรื่องภาวะไร้บาป

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 7/6/2007 14:44:21 (5031 ครั้งที่อ่าน)
อะหฺลุลบัยตฺ

โดย มุฮัมมัด อัล-คิดิรฺ
แปลและเรียบเรียงโดย มาลิกี บิน อิบรอฮีม


อัลลอฮฺ ศุบฮานะฮู วะตะอาลา ทรงมีพระดำรัสในอัล-กุรฺอานความว่า : “และจงประจำอยู่แต่ในเรือนของพวกเธอ และอย่าปรากฏตัวอย่างเปิดเผยตามอย่าง(การปรากฏตัวใน)ยุคญาฮิลียะฮฺดั้งเดิม จงดำรงทำละหมาด จงบริจาคซะกาต และจงภักดีต่ออัลลอฮฺและรสูลของพระองค์ แท้จริงอัลลอฮฺเพียงประสงค์ที่จะขจัดความไม่บริสุทธิ์(อัรฺ-ริจญ์ซฺ)ออกไปจากพวกเจ้า โอ้อะหฺลุลบัยตฺ! และทรงประสงค์ที่จะชำระพวกเจ้าให้บริสุทธิ์(ยุเฏาะฮฺฮิร่อกุม)ด้วยความบริสุทธิ์อย่างยิ่ง” (33:33)

อ่านต่อ... | 23425 ไบต์

อะหฺลุลบัยตฺ : อะหฺลุลบัยตฺคือใคร?

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 7/6/2007 14:41:34 (5213 ครั้งที่อ่าน)
อะหฺลุลบัยตฺ

แปลและเรียบเรียงโดย มาลิกี บิน อิบรอฮีม

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ในอดีตได้เคยเร่งเร้า(บรรดาผู้ศรัทธาในสมัยนนั้น - ผู้แปล)ด้วยหะดีษสองหะดีษ เพื่อให้พวกเขายึดมั่นต่ออะหฺลุลบัยตฺผู้สูงส่งของท่าน ให้รู้จักสิทธิของพวกเขา เคารพพวกเขา และให้เกียรติต่อพวกเขา ร่อฎิยัลลอฮฺอันฮุม(ขอพระองค์อัลลอฮฺ ศุบฮานะฮู วะตะอาลา ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่พวกเขา) แต่คำถามก็คือว่า ใครคืออะหฺลุลบัยตฺ(สมาชิกในครัวเรือน)ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ?

อ่านต่อ... | 9777 ไบต์

อะหฺลุลบัยตฺ : หะดีษอะหฺลุลบัยตฺเปรียบประดุจเรือของนบีนู้ฮฺ

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 7/6/2007 14:38:28 (5039 ครั้งที่อ่าน)
อะหฺลุลบัยตฺ

โดย เชค อาลี อีซา

ในหนังสือ “อัลมุรอญิอาต” จัดพิมพ์โดยดาร อะหฺลุลบัยตฺ กรุงเทพฯ เมื่อสิงหาคม 2529 หน้า 39-40 ได้อ้างหลักฐานหะดีษดังต่อไปนี้ : “จงรู้ไว้ด้วยว่า แท้จริงอุปมาแห่งอะหฺลุลบัยตฺของฉันนั้น ในหมู่พวกท่านก็อุปมัยดั่งเรือของนบีนู้ฮฺ ผู้ใดขึ้นขี่มันก็ย่อมปลอดภัย ส่วนผู้ที่ผลักใสมันก็จะล่มจม”

อ่านต่อ... | 7500 ไบต์
(1) 2 3 4 ... 11 »

ค้นหา